27.9.18

CD příloha časopisu Digifální foto 178

Nahlédnutí do CD přílohy časopisu Digifální foto 178 ( 9/18 )
Nabízím slideshow, sestavenou z 25-ti slajdů.
Najdete ji v prostoru ZONERAMA na následující adrese:
https://www.zonerama.com/Arnokato/Album/4652344
Po zobrazení sady slajdů klikněte na první slajd a po jeho zobrazeníé využijte šipku doprava, pro pohyb ve slideshow.