27.4.18

KOMPOZICE v (digitálnl) fotografii pohledem 25 českých fotografů - recenze

KOMPOZICE v (digitálnl) fotografii pohledem 25 českých fotografů
V úvodu recenze si dovolím citovat slova Pavla Kristiána, šéfredaktora Zonerpressu. , který knihu vydal. Zdůrazňuje odlišnost přístupu k tématu. 
"Na kompozici se nedivá jako na soubor pravidel a zásad, jako na strašáka, který trápí mnoho začínajíciíh fotografů otázkam: Mám to dobře zakomponované? Není to moc na střed? Je to ve zlatém řezu?  Mám to natočit na diagonálu? Kde to mám oříznout? 
Koncept knihy je velmi jednoduchý. Dali jsme prostor dvaceti pěti vybraným  fotografům, aby na několika stránkách a na několika vlastních vybraných fotografiích sdělili svůj názor na kompozici, jak oni sami ke kompozici přistupují. Najdete zde několik držitelů významných oceněni, ale i fotografy, kteří jsou známější díky internetu a sociálním sítím. Jediným naším výběrovým omezením bylo zahrnuti širšího spektra žánrů; od portrétu přes akt, krajinu, dokument, Street fotografii, až třeba po sport nebo fotografovaní opuštěných míst Nebyla dána žádná pravidla. co v knize může nebo nemůže být. Nikomu z autorů nebylo určováno, co a jak by měl o kompozici psát nebo jaké fotografie má vybrat. Jediným omezením byt rozsah asi 6 knižních stran." Pavel Kristián upozorňuje, že "kniha není žádný reprezentativní přehled české fotografie 2. desetiletí 21. století. Je to ale živý vzorek současné fotografie. Názory těchto fotografů jsou aktuální a skutečné."
V anotaci knihy ( na zadní straně)  se zdůrazňuje, že tato publikace není učebnicí kompozice, může se však stát základem pro diskuzi o kompozici, na příkladech ji rozebírat a nechávat se inspirovat pro vlastní tvorbu.
Kniha obsahuje přibližně dvě stovky fotografií dvaceti pěti současných fotografů. Jsou zde zastoupeni autoři mnoha žánrů, najdete zde krajinářskou fotografii, portrét, akt, dokument nebo sport, ale i zátiší nebo svatební fotografů či fotografováni opuštěných míst. 
Účel knihy vidí autoři v poskytnutí možnosti zamyšlení se nad vyslovenými názory a publikovanými snímky. Za sebe v roli čtenáře mohu prohlásit, že cíle bude dosaženo.
Dříve, než přejdu k dalšímu hodnocení knihy, cituji krátce z rozsáhlé úvodní úvahy Josefa Ptáčka, kterou kniha začíná:
"Kompozice není nic jiného, než správné rozmístěni skladebných prvků obrazu do jeho plochy V podstatě žádná věda. Když ale celou problematiku začneme hlouběji a podrobněji zkoumat, zjistíme, že se nacházíme v nepřehledném a bezbřehém bludišti. Každý tvůrce - v našem případě fotograf -pracuje s obrovským množstvím výrazových prvků. Jsou to například struktura, plocha, tvar. perspektiva, světlo, volba stanoviště, použití různých druhů optiky a vlastně i volba správného okamžiku pro stisknutí spouště....Každý z vyjmenovaných pojmů by se dal rozvádět do bezpočtu možnosti, variant, souvislostí, závislostí atd. Ještě je třeba zmínit pár slov o skladebných prvcích obrazu. ...  Autor může volit cokoliv z těchto možnosti. Může pracovat na principu kontrastu, rytmu, tonality (high key, low key). no a samozřejmě v neposlední řadě je to i světlo. To může být přímé, nepřímé, rozptýlené, bodové, čelní, boční, zadní, logické i spekulativní. "
Pro snadnější přiblížení problematiky rozděluje autor svoji úvahu na tři části. V první sleduje možnosti kompozice z hlediska historického vývoje fotografie. Ve druhé části se zabývá fotografii statickou a nakonec fotografií reportážní či dokumentární a snad i fotografii současnou. 
Z hlediska objektu fotografování rozdělil svoji úvahu na několik částí: zátiší, architektura, krajina a posledním zastavením je "živá" fotografie. Je to obor, který má spoustu podoblastí. Např. pouliční fotografie, reportáž z události, dokumentární fotografie. rodinná fotografie, divadelní, sportovní, cestovatelská a v neposlední řadě i válečná. Každý z těchto oborů má svá specifika. Autor se pokuší eliminovat a formulovat některé  obecné zásady.
Svoji úvahu uzavírá slovy: "Ať dílo zachycuje lidi, krajinu, zátiší,  nebo abstraktní námět, musí působit jako jednotný celek, ve kterém hrají roli i další obrazové kvality, např. barva, světlo a stín."
Většina myšlenek, které vyjádřili vybraní čeští fotografové, nějakým způsobem souvisí s dvěma oblastmi poznatků: pravidla kompozice ve fotografii a pocity fotografa při samotném pořizování fotografií a vztah k objektu.

Vybrané volné citáty názorů na téma kompozice ve fotografii, u 25-ti fotografů, uvádím na samostatné stránce. Najdete ji na adresehttps://photo-sw-news.akamonitor.cz/2018/04/kompozice-v-digitalni-fotografii.html 

K nápadu nabídnout recenzi knihy "KOMPOZICE v (digitálnl) fotografii pohledem 25 českých fotografů",  mne vedla zkušenost s knihou "50 cest ke kreativní fotografii", kterou jsem recenzoval a která se mi velice líbí.
Po prvních dnech studia knihy "KOMPOZICE v (digitálnl) fotografii pohledem 25 českých fotografů" jsem si říkal, že si vybírám k recenzi samé zajímavé, ale pro recenzi nesnadné publikace. Obsah je zajímavý a struktura je pestrá, struktura knihy je bohatá - ale ke zpracování recenze nijak snadná. Je to důsledkem zvoleného, moderního přístupu k pojetí obsahu knihy. 
Koncepce knihy je povedený experiment - vybrat lidi různých žánrů, vytyčit hlavní téma a poskytnou fotografům volnost pro vyjádření. Kniha je velmi povedená, má kvalitní anotaci, srozumitelný úvod, s nahlédnutím do historie pojetí kompozice, věcný závěr ( prezentovaný jako náhrada úvodu ). Hlavní myšlenky vstupní úvahy o kompozici uvádím dále. Výběr autorů je pro daný účel vhodný. Kniha bude zajímavým čtením zejména pro fotografy ( a další zájemce o fotografii ), kteří mají rádi diskuzi - v tomto případě na téma kompozice. Ocení bohatství myšlenek vyslovených autory a ověří si správnost svého pojetí kompozice fotografie. 

Pro recenzi takového unikátního díla jsem zvolil kombinaci stručného textu a výstižného souboru citací názorů na téma kompozice. Nebylo snadné vybrat pro volnou citaci přijatelné množství podnětných názorů (třikrát jsem jejich počet redukoval.) Nejde o hlasování o správném pojetí, ale naopak o pestrost názorů a argumentů.
Možná se někdo pozastaví nad tím, že neuvádím autory jednotlivých myšlenek, ale seznam všech autorů. Důvodem je skutečnost, že jde o volné citace a mohlo by dojít k nesouladu s představou autora myšlenky. Uvedením volných citací myšlenek chci potenciálnímu zájemci, přiblížit pojetí knihy a připravit ho na to, co ho v knize čeká. Věřím, že bude pro většinu čtenářů velmi zajímavé, srovnat si své představy s představami autorů fotografií umístěných v knize.
Abych se i já, jako amatérský fotograf, zapojil do diskuse na téma kompozice, uvedu alespoň slovně: podle mého názoru, hlavní moje myšlenka na téma kompozice souvisí s cílem - dosáhnout toho, aby pocit fotografa při pořizování snímku, byl pokud možno co nejblíže pocitu čtenáře při prohlížení snímku. Z toho vyplývá můj vztah k pravidlům kompozice.
Na závěr bych rád položil otázku, kterou jsem si kladl celou dobu při práci na recenzi: "proč byl do názvu knihy vložen termín "digitální". Znamená to, že koncepce analogové a digitální fotografie se od sebe nějak významně liší?
Přeji všem čtenářům, aby se jim experiment s přizváním 25-ti českých fotografů do diskuze o kompozici zalíbil a aby si z četby - nebo přímo studia knihy - odnesli co nejvíce užitečných poznatků a rad zkušených fotografů. 
Arnošt Katolický, doc. - v Plzni 27. 4. 2018