6.4.18

50 cest ke kreativní fotografii - recenze

50 cest ke kreativní fotografii - recenze
Autorem knihy je  Michael Freeman
Překlad Nikol Zachovalová Barochová
Rok vydání 2017 - Počet stran - 224 - Vydavatel Zoner Press
O tom, že kreativní přístup k fotografii patří, nikdo nespíš pochybovat nebude. Ale co je kreativní a co ne a jaká je cesta ke kreativním snímkům, to jsou otázky, které mohou být předmětem diskuse. 

Fotografie může být opravdu kreativní, není jen záznamem skutečnosti. 

Kreativita ve fotografii spočívá v hledání souladu. Znamená zabývat se životem a nepředvídatelnými událostmi. Zachycovat zajímavé okamžiky. A zároveň tak činit osobitým způsobem. Uplatňovat vlastní styl nazírání na svět a přemýšlení o něm. 
Cesta k sepsání této recenze nebyla nijak snadná. Můj první dojem, po otevření a zběžném prolistování knihy, byl šok a rozpaky. Je vůbec možné takové obsahově bohaté dílo předního světového autora a jednoho z nejzkušenějších fotografů, nějak v textu stručně čtenáři přiblížit? 
Jedna věc je představa z anotace na webu a naprosto jiný je pocit, když takovou knihu najednou máte před očima. 
Pomoci mi přece jenom může ( a vlastně musí ) 20-ti stránková prezentace knihy ( ukázka ) uvedená  na produktové webové stránce knih..

A tak vás prosím, věnujte ukázce pozornost a povšimněte si zejména:
- názvů jednotlivých cest uvedených v seznamu cest a obsahu knihy
- ukázek stručné charakteristiky autora každého obrázku
- textů v rámečku - příklad: "Některá stará, známá pravidla"
- a přirozeně i podrobné charakteristiky jednotlivých cest a komentářů k použitým obrázkům.

Kniha je zaměřena na kreativitu ve fotografii, ale - vzhledem k zvolenému pojetí - je to i svérázná učebnice fotografování, postavená na 50-ti případových ministudiích.

Obdivuji se šíři znalostí autora, vyjádřené bohatými citacemi myšlenek předních fotografů, které velmi přirozeně doplňují autorova vlastní doporučení. Kniha je psána srozumitelným jazykem a po krátkém "osmělení" - vracel jsem se ke knize několikrát, než jsem se do bohatého textu a ilustrativní galerie, často náročných fotografií, definitivně a netrvalo ponořil.

Jsem moc rád, že jsem se s knihou 50 cest ke kreativní fotografii mohl seznámit. Pro zpracování recenze jsem svými poznámkami zaplnil 40 stran psaných ve wordu - abych se v nich nakonec "utopil" a nejsem si tak zcela jist, zda mnou zvolený přístup bude tou nejlepší cestou k přiblížení knihy.

Co to se vám může stát, uvedu na svém případu: od prostudování knihy se výrazně zmínil můj přístup k reportážní fotografii. Přistupuji mnohem kritičtěji ke svým snímkům. Snažím se uplatňovat doporučené rady a dávám si mnohem více záležet zejména na tom, aby moje snímky měly nějaký příběh, aby představovaly jiný úhel pohledu na známá místa ( fotím s nevelkém okruhu sídliště a přilehlého lesíku ), snažím se nacházet vhodné scény v nejbližším okolí domova, více pracuji se světlem a s barvami. Postprodukci podřizuji záměru snímku. 

Michael Freeman ve své knize "50 cest ke kreativní fotografii " , zúročil mnoho let své fotografické i pedagogické praxe a spolupráce s řadou vydavatelství prestižních časopisů i publikací. 

Tento mezinárodně uznávaný fotograf a propagátor digitální fotografie, je českým čtenářům velmi dobře známý. Překlady většiny jeho bestsellerů vyšly ve vydavatelství Zoner Press. Jsem rád, že většina z nich je v mé knihovně, ale recenzovaná kniha je přesto jakousi pomyslnou korunou sbírky fotografických knih.

Michael Freeman staví před fotografa 2 úvodní otázky
- Jak jste spokojen se svými fotografiemi? 
- Chcete se posunout dál? 
A odpovídá na ne sám za sebe - jasně a konkrétně: Jde to, ale musíte probudit svoji kreativitu.

Freemanova kniha 50 cest ke kreativní fotografii není seznamem několika pravidel a neobsahuje ani zázračné pilulky proti špatným fotografiím. 

Tak jako neexistují žádné úžasné a 100% návody na rychlé zhubnutí, zbohatnutí nebo naučení se několika cizím jazykům, neexistuje ani žádný instantní návod na dobrou fotografii. Existuje ale několik cest, jak se naučit fotografovat lépeMichael Freeman těch cest ukazuje 50. Jde o způsoby, jak probudit vlastní kreativitu a jak se naučit s ní pracovat. Je zapotřebí ji hledat a objevovat v sobě.

Kniha "50 cest ke kreativní fotografii" je praktický a  zasvěcený průvodce na cestě ke kreativní fotografii. Cesty jsou seřazeny logicky a ve většině případů na sebe navazují. 
Já jsem si z těch 50-ti cest oblíbil ( a uplatňuji přednostně ) zejména následující cesty:
Duše a názor, Buďte zvědaví, Šokujte, Známý objekt, nový pohled, Hlavně, ať se něco děje, Vybočení z řady, Přidejte na kompozici, Neukazujte všechno, Probádejte svůj repertoár, Světlo jako objekt snímku, Barva jako objekt snímku, Kreativní postprodukce.

Kniha obsahuje nespočet cenných myšlenek,  rad a praktických zkušeností. Je velmi obtížné přiblížit v recenzi všechny ( byť jen ty podstatné ) z nich. Proto jsem se rozhodl zařadit vybrané poznatky z prvních několika kapitol.

Následující text představuje citáty autorova textu a autorovy citáty citátů jiných autorů.

Na začátku knihy klade autor důležitou otázku:
Proč by činnost, která je ze své podstaty kreativní, měla mít vůbec nějaká pravidla? Pravidla slouží jako záruka přesnosti, předvídatelnosti a opakovatelnosti, tedy pravý opak toho, co chce člověk od zajímavé, dechberoucí fotografie. 
Na otázku si sám odpovídá takto:
Nejedná se o kurs pro inženýry, takže tu neexistují žádná správná řešení. Na druhou stranu, chyb se dá udělat  spousta. Nicméně snaha uspět ve fotografii uplatňováním cizích pravidel znamená jen jedinou jistotu - to, že vaše snímky budou bytostně nudné. 
Michael Freeman nabízí několik tipů na objekty, které bezpečně upoutávají pozornost
Jsou to Oči - Lidská tvář - Text a slova (v jakémkoli jazyce) - Ostré hrany - Kontrast. 
Moje poznámka: mohu seznam potvrdit, jelikož jsem po operaci šedého zákalu a jsou to právě ostré hrany, kontrast a barvy, které - někdy až moc - upoutávají moji pozornost ( lidově bych řekl, že mne vždy přímo trknou.)

A nyní již slíbený přehled citátů ze stránek  prvních cest zařazených v knize:
Tuto část recenze najdete na stránce obsahující 
plné znění, na adrese:
https://close-up-photo.akamonitor.cz/2018/04/50-cest-ke-kreativni-fotografii-recenze.html
Pokračování zkráceného znění:

A tak bychom mohli pokračovat citacemi ze stránek pojednávajících o dalších cestách.
Závěr:
Z Freemanových početných knih, kterých se po celém světě prodalo přes 4 miliony výtisků, se více než 60 titulů zaměřuje na fotografickou praxi. Freemanovy knihy o fotografii, včetně publikace "Očima fotografa", byly přeloženy do 27 jazyků a řada z nich vyšla i v češtině ve vydavatelství Zoner Press.
Knihu doporučuji všem zájemcům o fotografii. Širší veřejnost v ní získá rámcovou, ale komplexní, představu o problematice kreativity ve fotografii. Profesionální fotografové si mohou porovnat své dílo s ukázkami fotografií autora a zhodnotit si svůj zvolený přístup ke kreativitě. Fotografové amatéři si představí názorně co je čeká na dlouhé, náročné, ale krásné cestě k dokonalosti v kreativní fotografii.
Arnošt Katolický - 6. dubna 2018.