27.4.18

CHIP 5/18

www.chip.cz
Dokonalý snímek pomocí lightpaintingu
Vylepšete si svůj smartphone
Šifrujte jako profíci
Wi-Fi konečně rychlá a stabilní
Mirror Lab – Fantastické výtvory z fotografií ( mobilní aplikace )
(Bonus aka) Přehled internetových vyhledávačů
Příští číslo: 23.5. – Dokonalá ochrana před špiony

KOMPOZICE v (digitálnl) fotografii pohledem 25 českých fotografů - recenze

KOMPOZICE v (digitálnl) fotografii pohledem 25 českých fotografů
V úvodu recenze si dovolím citovat slova Pavla Kristiána, šéfredaktora Zonerpressu. , který knihu vydal. Zdůrazňuje odlišnost přístupu k tématu. 
"Na kompozici se nedivá jako na soubor pravidel a zásad, jako na strašáka, který trápí mnoho začínajíciíh fotografů otázkam: Mám to dobře zakomponované? Není to moc na střed? Je to ve zlatém řezu?  Mám to natočit na diagonálu? Kde to mám oříznout? 
Koncept knihy je velmi jednoduchý. Dali jsme prostor dvaceti pěti vybraným  fotografům, aby na několika stránkách a na několika vlastních vybraných fotografiích sdělili svůj názor na kompozici, jak oni sami ke kompozici přistupují. Najdete zde několik držitelů významných oceněni, ale i fotografy, kteří jsou známější díky internetu a sociálním sítím. Jediným naším výběrovým omezením bylo zahrnuti širšího spektra žánrů; od portrétu přes akt, krajinu, dokument, Street fotografii, až třeba po sport nebo fotografovaní opuštěných míst Nebyla dána žádná pravidla. co v knize může nebo nemůže být. Nikomu z autorů nebylo určováno, co a jak by měl o kompozici psát nebo jaké fotografie má vybrat. Jediným omezením byt rozsah asi 6 knižních stran." Pavel Kristián upozorňuje, že "kniha není žádný reprezentativní přehled české fotografie 2. desetiletí 21. století. Je to ale živý vzorek současné fotografie. Názory těchto fotografů jsou aktuální a skutečné."
V anotaci knihy ( na zadní straně)  se zdůrazňuje, že tato publikace není učebnicí kompozice, může se však stát základem pro diskuzi o kompozici, na příkladech ji rozebírat a nechávat se inspirovat pro vlastní tvorbu.
Kniha obsahuje přibližně dvě stovky fotografií dvaceti pěti současných fotografů. Jsou zde zastoupeni autoři mnoha žánrů, najdete zde krajinářskou fotografii, portrét, akt, dokument nebo sport, ale i zátiší nebo svatební fotografů či fotografováni opuštěných míst. 
Účel knihy vidí autoři v poskytnutí možnosti zamyšlení se nad vyslovenými názory a publikovanými snímky. Za sebe v roli čtenáře mohu prohlásit, že cíle bude dosaženo.
Dříve, než přejdu k dalšímu hodnocení knihy, cituji krátce z rozsáhlé úvodní úvahy Josefa Ptáčka, kterou kniha začíná:
"Kompozice není nic jiného, než správné rozmístěni skladebných prvků obrazu do jeho plochy V podstatě žádná věda. Když ale celou problematiku začneme hlouběji a podrobněji zkoumat, zjistíme, že se nacházíme v nepřehledném a bezbřehém bludišti. Každý tvůrce - v našem případě fotograf -pracuje s obrovským množstvím výrazových prvků. Jsou to například struktura, plocha, tvar. perspektiva, světlo, volba stanoviště, použití různých druhů optiky a vlastně i volba správného okamžiku pro stisknutí spouště....Každý z vyjmenovaných pojmů by se dal rozvádět do bezpočtu možnosti, variant, souvislostí, závislostí atd. Ještě je třeba zmínit pár slov o skladebných prvcích obrazu. ...  Autor může volit cokoliv z těchto možnosti. Může pracovat na principu kontrastu, rytmu, tonality (high key, low key). no a samozřejmě v neposlední řadě je to i světlo. To může být přímé, nepřímé, rozptýlené, bodové, čelní, boční, zadní, logické i spekulativní. "
Pro snadnější přiblížení problematiky rozděluje autor svoji úvahu na tři části. V první sleduje možnosti kompozice z hlediska historického vývoje fotografie. Ve druhé části se zabývá fotografii statickou a nakonec fotografií reportážní či dokumentární a snad i fotografii současnou. 
Z hlediska objektu fotografování rozdělil svoji úvahu na několik částí: zátiší, architektura, krajina a posledním zastavením je "živá" fotografie. Je to obor, který má spoustu podoblastí. Např. pouliční fotografie, reportáž z události, dokumentární fotografie. rodinná fotografie, divadelní, sportovní, cestovatelská a v neposlední řadě i válečná. Každý z těchto oborů má svá specifika. Autor se pokuší eliminovat a formulovat některé  obecné zásady.
Svoji úvahu uzavírá slovy: "Ať dílo zachycuje lidi, krajinu, zátiší,  nebo abstraktní námět, musí působit jako jednotný celek, ve kterém hrají roli i další obrazové kvality, např. barva, světlo a stín."
Většina myšlenek, které vyjádřili vybraní čeští fotografové, nějakým způsobem souvisí s dvěma oblastmi poznatků: pravidla kompozice ve fotografii a pocity fotografa při samotném pořizování fotografií a vztah k objektu.

Vybrané volné citáty názorů na téma kompozice ve fotografii, u 25-ti fotografů, uvádím na samostatné stránce. Najdete ji na adresehttps://photo-sw-news.akamonitor.cz/2018/04/kompozice-v-digitalni-fotografii.html 

K nápadu nabídnout recenzi knihy "KOMPOZICE v (digitálnl) fotografii pohledem 25 českých fotografů",  mne vedla zkušenost s knihou "50 cest ke kreativní fotografii", kterou jsem recenzoval a která se mi velice líbí.
Po prvních dnech studia knihy "KOMPOZICE v (digitálnl) fotografii pohledem 25 českých fotografů" jsem si říkal, že si vybírám k recenzi samé zajímavé, ale pro recenzi nesnadné publikace. Obsah je zajímavý a struktura je pestrá, struktura knihy je bohatá - ale ke zpracování recenze nijak snadná. Je to důsledkem zvoleného, moderního přístupu k pojetí obsahu knihy. 
Koncepce knihy je povedený experiment - vybrat lidi různých žánrů, vytyčit hlavní téma a poskytnou fotografům volnost pro vyjádření. Kniha je velmi povedená, má kvalitní anotaci, srozumitelný úvod, s nahlédnutím do historie pojetí kompozice, věcný závěr ( prezentovaný jako náhrada úvodu ). Hlavní myšlenky vstupní úvahy o kompozici uvádím dále. Výběr autorů je pro daný účel vhodný. Kniha bude zajímavým čtením zejména pro fotografy ( a další zájemce o fotografii ), kteří mají rádi diskuzi - v tomto případě na téma kompozice. Ocení bohatství myšlenek vyslovených autory a ověří si správnost svého pojetí kompozice fotografie. 

Pro recenzi takového unikátního díla jsem zvolil kombinaci stručného textu a výstižného souboru citací názorů na téma kompozice. Nebylo snadné vybrat pro volnou citaci přijatelné množství podnětných názorů (třikrát jsem jejich počet redukoval.) Nejde o hlasování o správném pojetí, ale naopak o pestrost názorů a argumentů.
Možná se někdo pozastaví nad tím, že neuvádím autory jednotlivých myšlenek, ale seznam všech autorů. Důvodem je skutečnost, že jde o volné citace a mohlo by dojít k nesouladu s představou autora myšlenky. Uvedením volných citací myšlenek chci potenciálnímu zájemci, přiblížit pojetí knihy a připravit ho na to, co ho v knize čeká. Věřím, že bude pro většinu čtenářů velmi zajímavé, srovnat si své představy s představami autorů fotografií umístěných v knize.
Abych se i já, jako amatérský fotograf, zapojil do diskuse na téma kompozice, uvedu alespoň slovně: podle mého názoru, hlavní moje myšlenka na téma kompozice souvisí s cílem - dosáhnout toho, aby pocit fotografa při pořizování snímku, byl pokud možno co nejblíže pocitu čtenáře při prohlížení snímku. Z toho vyplývá můj vztah k pravidlům kompozice.
Na závěr bych rád položil otázku, kterou jsem si kladl celou dobu při práci na recenzi: "proč byl do názvu knihy vložen termín "digitální". Znamená to, že koncepce analogové a digitální fotografie se od sebe nějak významně liší?
Přeji všem čtenářům, aby se jim experiment s přizváním 25-ti českých fotografů do diskuze o kompozici zalíbil a aby si z četby - nebo přímo studia knihy - odnesli co nejvíce užitečných poznatků a rad zkušených fotografů. 
Arnošt Katolický, doc. - v Plzni 27. 4. 2018

22.4.18

Timelapse v ZPS X - Digitální foto 4/18

Rozhýbejte svoje fotky aneb jak vytvořit timelaps video v ZPS X ( Zoner Photo Studio X.)
V dubnovém čísle časopisu Digitální foto (4/18) najdete velmi zajímavé a užitečné pojednání o jedné z možností využití českého programu Zoner Photo Studio X.
Zachytit neopakovatelný okamžik či situaci a ukázat jeho kouzlo. Přesně to je pro mnoho fotografu důvod, proč miluji právě focení. Jenže skoro každý alespoň občas zalituje, že se obrázky nehýbou a neukážou další vývoj. Řešení je přitom jednoduché - timelapse - video sestavené z jednotlivých fotografií.
Právě timelapse neboli časosběrné video je průsečíkem mezi fotografií a běžným videem. Umožní totiž déle trvající děj zaznamenat na fotografie, které potom složíte do videa. Vyplatí se fotografie editovat hromadně v Zoner Photo Studiu X. Máte tak jistotu, že úprava všech obrázků bude naprosto stejná.
Časosběr není jediná věc, kterou můžete v ZPS X v sekci Video vytvořit. Prakticky stejným způsobem jako timelapse v ní připravíte například klasickou prezentaci fotografií
Na rozdíl od časosběrného videa ale nastavte delší čas zobrazení jednotlivých obrázků. Zároveň můžete přidat přechodové efekty, které jednotlivé snímky v prezentaci oddělí.
Ve stejné sekci programu ZPS X, můžete také stříhat vlastní videoklipy. Stačí jen místo fotografii nahrát video či videa.
A samozřejmě můžete i fotografie a videa kombinovat. Záleží jen na tom, čím se chcete pochlubit.
Pokud se chcete o úpravě fotek v Zoner Photo Studiu dozvědět více. navštivte web Milujemefotografii.cz

ON1 RAW 2018.1.1 - Fast, Easy, Powerful HDR in

ON1 RAW 2018.1.1 - Fast, Easy, Powerful HDR in 
Create stunning HDR photos that merge all tonality from a bracket of photos in a fraction of the time of other HDR apps.
Adresa stránkyhttps://tinyurl.com/y8ssoxbw
Adresa videa: https://tinyurl.com/yag68zw9

21.4.18

Historie fotografování

Historie fotografování
Fotografování považujeme v současné době jako něco samozřejmého. 
Od náhodného objevu kamery obskury, přes heliografii, pásový film, až k dnešním smartphonům, fotografie je součástí historie a pomáhá nám historii dále zachycovat... Ukázka portrétů zachycených jednotlivými typy fotoaparátů.
Video najdete na adrese:
https://videacesky.cz/video/historie-fotografovani-v-peti-minutach

Focení dronem

Na Zoneru je vystaven návod jak fotit dronem.
Najdete ho na portálu Milujeme fotografii a to na adrese:
https://www.milujemefotografii.cz/foceni-dronem?utm_source=newsletter-milujeme&utm_medium=mailing&utm_content=article2-button&utm_campaign=2018-04-21-newsletter-milujeme

19.4.18

Digitální foto 4/18

www.digifotomag.cz

VELMI CENNÉ ČÍSLO!
Průvodce: Pouliční fotografie
Umění pózování – práce s modelkami a modely
FOTO Slovníček: Neutrální šedé filtry
Pár dobrých rad pro fotografy cestovatele
Fotoanatomie: podrobná analýzy několika inspirujících fotografií
(Bonus aka) Dokonalá práce s barvami
Na CD příloze: - bude předmětem samostatné zprávy
Příští číslo: od poloviny května – Profi rady WILDLIFE

17.4.18

Luminar 2018 - All-in-One Slideshow-review

V této recenzi je prezentován program LUMINAR 2018 v souvislosti s využitím moderní technologie: "Look Up Table - LUT". Jádrem recenze je All-in-One Slideshow_review - viz odkaz dole na stránce. Slajdy obsahují informace z produktového webu LUMINARu a ukázky uživatelského prostředí programu, včetně aplikace LUT souborů. Jde o produkt firmy SKYLUM.
Skylum is one of the world’s leading developers of consumer and professional photography 
software, serving over 35 million customers worldwide.
Cituji z textu, kterým prezentují program autoři:
"Luminar 2018 is a full-featured photo editor for PC and Mac. It brings over 300 robust tools and features, including fast RAW support, layers, custom brush for selective editing, masking, dozens of photo filters with custom adjustments, presets and a lot more. Luminar 2018 also brings an innovative user interface, that photographers can adjust/customize based on the style of their photography, skill level and preferences. This makes Luminar a highly personalized photo software tool, suitable for photographers of all skill levels. It’s designed to make complex photo editing easy & enjoyable. Luminar can help tackle anyone’s photography needs, ranging from correcting challenging image problems to artful stylizing.
New photographers and mobile shooters will appreciate a simple approach using one-click presets and universal tools like cropping, noise reduction and image healing.
Casual photographers may start with those same presets, but will soon to using Luminar’s uniquely tailored tools which achieve great results quickly.
For passionate enthusiasts and professionals, the full gamut of editing tools such as brushes, layers, blending modes, texture overlays, an editing history menu and much more herald a new generation of advanced photo editing possibilities. Using experience gained over more than 10 years of delivering mobile and desktop software, Luminar is truly a state-of-the-art tool for any
photographer seeking to improve their photos.
Applying LUTs in Skylum Luminar 2018 is easy. Skylum Luminar 2018 offers out of the box support for LUTs. No need to install or configure anything. Simply add LUT Mapping filter and select a LUT of your choice. You retain full Raw compatibility. From lens correction to highlight recovery all development controls are supported. When you purchase Professional package you get a vast collection of 204 cinematic color grading LUTs across 10 different looks categories. From Cine Looks and Film Emulations to Teal and Orange contemporary color grades. Color grading has never been this easy."
All-in-One Slideshow-review najdete na adrese:
https://www.akamonitor.cz/sw/luminar2018luts/

11.4.18

IX Capture 3.1 zdarma od Phase One

iX Capture 3.1
Now Available for Free   


While the previous 3.0 version brought major changes to the user interface and functionality, version 3.1 now brings an improved and faster processing engine for CIR and 190MP images. It also adds a backup mode for fusion of 190 MP images over even terrain and water.
Přehled novinek v IX Capture 3.1 je na adrese: ZDE

10.4.18

Co je nového v Capture One 11

New features and improvements in version 11
Najdete na adrese: https://www.phaseone.com/11
Cituji textovou část:

"- Annotations - Annotate your images in Capture One by adding handwritten notes and drawings directly on your images. Use it to remember what caught you in the moment, make notes to share with your retoucher, or simply jot down a reminder for yourself for later. Include the Annotations in your exported PSD file as a separate layer for ideal flexibility.
- Layered Workflow - All adjustment tools are now compatible with Layers, making Capture One a truly “layer centric” application. With this we are introducing a new and more dynamic workspace. Local Adjustments has been renamed to Layers and is now included in multiple Tool tabs, making it easier to work with a layered editing workflow.
- Layer Opacity - Control the impact of your local adjustments by changing the opacity of each layer. Once adjustments are made across as many tools as needed, simply drag the opacity slider to decrease the overall impact of the layer.
- Feather Mask & Refine Mask - Softening the edges of a mask after drawing is simplified with the Feather Mask feature. Avoid having to redraw masks by simply dragging a slider to feather the edges.
- The Refine Edge lets you make a more precise edge on your mask. Create a clean and adjustable mask with many uses, for example, picking out hair against a background. Use with the improved Auto Mask function for precision results
- Export Crop to Path - When applying a crop in Capture One, you can now use the Export Path to include the crop as a path when you export to PSD. By storing the crop as a Path in your exported PSD file, the full image can be used for retouching or even alternate cropping at a later stage.
- Duplicate Checker - The Duplicate Checker makes sure that you don’t import the same file twice in your Catalog or Session. The robust catching-mechanism ensures that importing the difference from the last import is easy and efficient.
- Color Improvements - Improved handling of color makes sure layered color adjustments work to perfection. The Color Balance, Color Editor, White Balance and other tools have been re-engineered to show smoother transitions between each layer.
- Editing Speed - The overall performance of Capture One has been increased, which gives a smoother and faster experience when editing. This is especially helpful when fine-tuning adjustments.
- Grey Scale - Visualize your mask without the distraction of the image by switching to Grey Scale. Missed areas of your mask are now easily caught and corrected.

9.4.18

USING LUTS? HERE IS WHAT YOU NEED TO KNOW

USING LUTS? HERE IS WHAT YOU NEED TO KNOW
Velmi užitečný, pozoruhodný článek, týkající se LUT najdete na adrese:
https://lutify.me/essential-steps-in-color-grading-when-using-luts/
Cituji z textové části vybrané odstavce:
( Článek je bohatě ilustrován. )

"What LUTs are and are not
- Color grading is an extremely important part of filmmaking and photography process.....
- It is extremely important to follow a few simple rules when it comes to color grading in order to make sure it enhances your footage. When you’re using 3D LUTs as a part of your color grading process, it is even of higher importance to follow these simple rules.....
- LUT stands for Look Up Table. In short, LUT is a table used to map one color space to another. For example, a LUT can remap a log image into Rec.709 space or it can be used to apply a preset look for any given image or footage.
- LUTs are commonly used to calculate preview colors for a monitor or digital projector of how an image will be reproduced on another display device. However, LUTs may be used as a starting point for color grading......
LUTs workflow
Now that we have better understanding of what LUTs are and what they can and cannot do to your image, let’s see how we can make the most out of them.
- Step No. 1 – Normalising the image
The very first step we should perform when working with log footage or images is to normalize them. It’s extremely hard to impossible to judge exposure from log images let alone color. Therefore, before doing any basic corrections, we should apply a log normalisation LUT to our image or footage in order to re-map it into a workable looking image. It is possible to manually normalise footage or images however it is very time consuming task and can require a lot of trial and error before nailing the correct image.
- Step No. 2 – Color correction
- Step No. 3 – Creative color grading
The last step of using LUTs is actually applying the creative LUT.
Once we have our image nicely balanced we can go on a apply a creative LUT that would be a starting point for our color grade.
Remember, LUTs should be used as a starting point for your final color grading and not as a final look. While sometimes you may be completely satisfied with the result achieved with a LUT as-is, most of the time you will need to make some minor adjustments to better suit your image. No two images are the same so adjustments will be required most of the time.
Conclusions
Normalize your footage as the very first step.
Once your footage is normalised, it’s time to color correct it and balance it.
Applying a creative LUT is to be done only after we normalised our image and color corrected it
Last step would be secondary corrections....
It’s very important to understand that while LUTs can elevate your brand and greatly enhance your color grading, they are not some magical solution to all your color grading needs. Using LUTs requires some basic knowledge and correct workflow to get the best results.

HOW DO I APPLY 3D LUTS IN AFFINITY PHOTO?

HOW DO I APPLY 3D LUTS IN AFFINITY PHOTO?
Článek najdete na adrese:
https://lutify.me/support/documentation/how-do-i-apply-3d-luts-in-affinity-photo/
Cituji textovou část:
Please follow these steps to apply a 3D LUT to an image in Affinity Photo:
1. Open your image in Affinity Photo
2. Go to Layer > New Adjustment Layer > 3D LUT Adjustment
3. In the 3D LUT window that opens click on Load LUT and choose the LUT you’d like to load.
4. You have successfully loaded a 3D LUT in Affinity Photo.

8.4.18

3D LUT Creator - All-in-One Slideshow Review

3D LUT Creator - All-in-One Slideshow Review
Nedávno jsem vystavil v tomto weblogu, na adrese:
https://digifoto.akamonitor.cz/2018/03/3d-lut-creator.html
upoutávku na vynikající program 3D LUT Creator.
Autoři prezentují svůj program na adrese: www.3Dlutcreator.com.
Cituji anotaci ze stránky autorů programu:"3D LUT Creator is the latest program with unique tools for professional color grading of digital images and video. 3D LUT Creator makes 3DLUTs that can be imported into many programs such as Adobe Photoshop, DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro, FinalCut Pro, Adobe After Effects. Color correction in 3D LUT Creator is made by bending the grid tied to the color plane containing saturation and hue. The use of this interface allows user in few clicks completely change the color scheme of the image or work with the desired color ranges separately. Unique tools of 3D LUT Creator won't be found in any other photo or video editor."
Program mám nainstalovaný ( ve verzi PRO ) krátkou dobu a mám se ještě hodně co učit, ale jedno je již nyní zcela zřejmé: jde o program, který nastartoval novou etapu ve zpracování fotografií na počítači. Podrobné textové hodnocení programu si nechám na příště, až budu mít více zkušeností.
Pro zájemce o 3D LUT Creator jsem na svém portálu vystavil All-in-One Slideshow Review.
Najdete ji na adrese: www.akamonitor.cz/sw/3dlutcreator/.

6.4.18

50 cest ke kreativní fotografii - recenze

50 cest ke kreativní fotografii - recenze
Autorem knihy je  Michael Freeman
Překlad Nikol Zachovalová Barochová
Rok vydání 2017 - Počet stran - 224 - Vydavatel Zoner Press
O tom, že kreativní přístup k fotografii patří, nikdo nespíš pochybovat nebude. Ale co je kreativní a co ne a jaká je cesta ke kreativním snímkům, to jsou otázky, které mohou být předmětem diskuse. 

Fotografie může být opravdu kreativní, není jen záznamem skutečnosti. 

Kreativita ve fotografii spočívá v hledání souladu. Znamená zabývat se životem a nepředvídatelnými událostmi. Zachycovat zajímavé okamžiky. A zároveň tak činit osobitým způsobem. Uplatňovat vlastní styl nazírání na svět a přemýšlení o něm. 
Cesta k sepsání této recenze nebyla nijak snadná. Můj první dojem, po otevření a zběžném prolistování knihy, byl šok a rozpaky. Je vůbec možné takové obsahově bohaté dílo předního světového autora a jednoho z nejzkušenějších fotografů, nějak v textu stručně čtenáři přiblížit? 
Jedna věc je představa z anotace na webu a naprosto jiný je pocit, když takovou knihu najednou máte před očima. 
Pomoci mi přece jenom může ( a vlastně musí ) 20-ti stránková prezentace knihy ( ukázka ) uvedená  na produktové webové stránce knih..

A tak vás prosím, věnujte ukázce pozornost a povšimněte si zejména:
- názvů jednotlivých cest uvedených v seznamu cest a obsahu knihy
- ukázek stručné charakteristiky autora každého obrázku
- textů v rámečku - příklad: "Některá stará, známá pravidla"
- a přirozeně i podrobné charakteristiky jednotlivých cest a komentářů k použitým obrázkům.

Kniha je zaměřena na kreativitu ve fotografii, ale - vzhledem k zvolenému pojetí - je to i svérázná učebnice fotografování, postavená na 50-ti případových ministudiích.

Obdivuji se šíři znalostí autora, vyjádřené bohatými citacemi myšlenek předních fotografů, které velmi přirozeně doplňují autorova vlastní doporučení. Kniha je psána srozumitelným jazykem a po krátkém "osmělení" - vracel jsem se ke knize několikrát, než jsem se do bohatého textu a ilustrativní galerie, často náročných fotografií, definitivně a netrvalo ponořil.

Jsem moc rád, že jsem se s knihou 50 cest ke kreativní fotografii mohl seznámit. Pro zpracování recenze jsem svými poznámkami zaplnil 40 stran psaných ve wordu - abych se v nich nakonec "utopil" a nejsem si tak zcela jist, zda mnou zvolený přístup bude tou nejlepší cestou k přiblížení knihy.

Co to se vám může stát, uvedu na svém případu: od prostudování knihy se výrazně zmínil můj přístup k reportážní fotografii. Přistupuji mnohem kritičtěji ke svým snímkům. Snažím se uplatňovat doporučené rady a dávám si mnohem více záležet zejména na tom, aby moje snímky měly nějaký příběh, aby představovaly jiný úhel pohledu na známá místa ( fotím s nevelkém okruhu sídliště a přilehlého lesíku ), snažím se nacházet vhodné scény v nejbližším okolí domova, více pracuji se světlem a s barvami. Postprodukci podřizuji záměru snímku. 

Michael Freeman ve své knize "50 cest ke kreativní fotografii " , zúročil mnoho let své fotografické i pedagogické praxe a spolupráce s řadou vydavatelství prestižních časopisů i publikací. 

Tento mezinárodně uznávaný fotograf a propagátor digitální fotografie, je českým čtenářům velmi dobře známý. Překlady většiny jeho bestsellerů vyšly ve vydavatelství Zoner Press. Jsem rád, že většina z nich je v mé knihovně, ale recenzovaná kniha je přesto jakousi pomyslnou korunou sbírky fotografických knih.

Michael Freeman staví před fotografa 2 úvodní otázky
- Jak jste spokojen se svými fotografiemi? 
- Chcete se posunout dál? 
A odpovídá na ne sám za sebe - jasně a konkrétně: Jde to, ale musíte probudit svoji kreativitu.

Freemanova kniha 50 cest ke kreativní fotografii není seznamem několika pravidel a neobsahuje ani zázračné pilulky proti špatným fotografiím. 

Tak jako neexistují žádné úžasné a 100% návody na rychlé zhubnutí, zbohatnutí nebo naučení se několika cizím jazykům, neexistuje ani žádný instantní návod na dobrou fotografii. Existuje ale několik cest, jak se naučit fotografovat lépeMichael Freeman těch cest ukazuje 50. Jde o způsoby, jak probudit vlastní kreativitu a jak se naučit s ní pracovat. Je zapotřebí ji hledat a objevovat v sobě.

Kniha "50 cest ke kreativní fotografii" je praktický a  zasvěcený průvodce na cestě ke kreativní fotografii. Cesty jsou seřazeny logicky a ve většině případů na sebe navazují. 
Já jsem si z těch 50-ti cest oblíbil ( a uplatňuji přednostně ) zejména následující cesty:
Duše a názor, Buďte zvědaví, Šokujte, Známý objekt, nový pohled, Hlavně, ať se něco děje, Vybočení z řady, Přidejte na kompozici, Neukazujte všechno, Probádejte svůj repertoár, Světlo jako objekt snímku, Barva jako objekt snímku, Kreativní postprodukce.

Kniha obsahuje nespočet cenných myšlenek,  rad a praktických zkušeností. Je velmi obtížné přiblížit v recenzi všechny ( byť jen ty podstatné ) z nich. Proto jsem se rozhodl zařadit vybrané poznatky z prvních několika kapitol.

Následující text představuje citáty autorova textu a autorovy citáty citátů jiných autorů.

Na začátku knihy klade autor důležitou otázku:
Proč by činnost, která je ze své podstaty kreativní, měla mít vůbec nějaká pravidla? Pravidla slouží jako záruka přesnosti, předvídatelnosti a opakovatelnosti, tedy pravý opak toho, co chce člověk od zajímavé, dechberoucí fotografie. 
Na otázku si sám odpovídá takto:
Nejedná se o kurs pro inženýry, takže tu neexistují žádná správná řešení. Na druhou stranu, chyb se dá udělat  spousta. Nicméně snaha uspět ve fotografii uplatňováním cizích pravidel znamená jen jedinou jistotu - to, že vaše snímky budou bytostně nudné. 
Michael Freeman nabízí několik tipů na objekty, které bezpečně upoutávají pozornost
Jsou to Oči - Lidská tvář - Text a slova (v jakémkoli jazyce) - Ostré hrany - Kontrast. 
Moje poznámka: mohu seznam potvrdit, jelikož jsem po operaci šedého zákalu a jsou to právě ostré hrany, kontrast a barvy, které - někdy až moc - upoutávají moji pozornost ( lidově bych řekl, že mne vždy přímo trknou.)

A nyní již slíbený přehled citátů ze stránek  prvních cest zařazených v knize:
Tuto část recenze najdete na stránce obsahující 
plné znění, na adrese:
https://close-up-photo.akamonitor.cz/2018/04/50-cest-ke-kreativni-fotografii-recenze.html
Pokračování zkráceného znění:

A tak bychom mohli pokračovat citacemi ze stránek pojednávajících o dalších cestách.
Závěr:
Z Freemanových početných knih, kterých se po celém světě prodalo přes 4 miliony výtisků, se více než 60 titulů zaměřuje na fotografickou praxi. Freemanovy knihy o fotografii, včetně publikace "Očima fotografa", byly přeloženy do 27 jazyků a řada z nich vyšla i v češtině ve vydavatelství Zoner Press.
Knihu doporučuji všem zájemcům o fotografii. Širší veřejnost v ní získá rámcovou, ale komplexní, představu o problematice kreativity ve fotografii. Profesionální fotografové si mohou porovnat své dílo s ukázkami fotografií autora a zhodnotit si svůj zvolený přístup ke kreativitě. Fotografové amatéři si představí názorně co je čeká na dlouhé, náročné, ale krásné cestě k dokonalosti v kreativní fotografii.
Arnošt Katolický - 6. dubna 2018.