22.4.15

EaseUs Data Recovery Wizard Pro

Data Recovery Wizard od firmy EaseUs ( www.easeus.com ) je užitečný nástroj pro snadné obnovení dat ztracených nechtěným smazáním, formátováním, havárií disku, virovou nákazou apod. Obnovit lze fotografie, videa, audio soubory, dokumenty, e-maily i další typy souborů. Program má snadné ovládání pomocí intuitivního průvodce a před samotným obnovením je zobrazen přehledný seznam souborů, které je možné obnovit.
Postupně jsem vyzkoušel všechny deklarované funkce a byl jsem velmi příjemně překvapen. Pro  mnohé produkty z této aplikační oblasti je charakteristická náročnost na odbornou zdatnost uživatele  a značné riziko nežádoucích, obtížně obnovitelných změn. V případě programu EaseUs Data Recovery Wizard, má uživatel výborný přehled o připravovaných a prováděných změnách a má zajištěnu dopředu deklarovanou návratnost původního stavu. Je to první produkt z této oblasti, u kterého jsem byl naprosto klidný a u kterého se všechny moje očekávání splnily be vyjímky.

V další části této recenze podávám ( v angličtině ) podrobnější charakteristiku produktu.
EaseUS Data Recovery Wizard Professional, safe and effective hard drive data recovery software, provides reliable data recovery solution to save all kinds of data loss scenarios. It enables to recover unlimited types of files from PC/laptop, hard drive, lost or raw partition, USB drive, memory card, digital camera, music player or other storage devices due to deleting, formatting, partition loss, partition inaccessibility, virus attack or other unknown reasons. Just need 3 simple steps to retrieve all your lost data.
After program starts, it will automatically perform ‘quick scan’ to quickly scan the  hard drive, lost hard drive or storage device to find the lost files in just 1 minute. You can conveniently preview and locate the files your need. If you don’t find the lost files you need, you can opt to click ‘deep scan’ to check your hard drive or storage sector by sector and find all the lost or hidden files.
Deep scan finds formatted, inaccessible or lost data completely.
- Quick scan finds deleted files and lost files emptied from Recycle Bin.
- Deep scan finds formatted, inaccessible or lost data completely.
Apply to All Data Loss Situation and Devices
Selected features:
- EDRW allows you to not only recover lost data from PC, laptop or hard drive, bust also recover lost data from USB drive, SD card, digital device or other storage media.
- You can recover whatever you lost, such as images, documents, videos, music, emails, archives etc.
- EDRW covers any Data Loss Situation: recover data due to deleting, formatting, inaccessibility or raw, virus attacking, improper operation etc.
- EDRW supports large hard disk.
- Follow the clear and brief instructions on the interface, and no prior recovery experience required. Specify your recovery file types before scanning for precise searching results.Filter your search by file name, type, date find files quickly and save time. Preview the files to check their details and quality before you decide to recover them.
More informationhttp://www.easeus.com/datarecoverywizardpro/