25.5.14

SlimPublisher 4 - recenze

Tento program společnosti "BinaryNow" www.binarynow.com,  Vyvíjel  se postupně a ve verzi 4 dozrál v dospělosti. Je znám hlavně jako nástroj pro tvorbu vizitek. Takových programů je na trhu již celá řada. Jenže SlimPublisher je mnohem více. Slouží rovněž k tvorbě pohlednic, letáků dalších jednoduchým dokumentů, které zejména v kancelářské práci nacházejí plné uplatnění. Umožňuje pracovat nejen s textem a obrázky, ale i s mapou, různými tvary a zejména s moderními formáty záznamu informací, jako je QR-kod, UPC/EAN a code 39. Respektuje existenci moderních komunikačních nástrojů, kterým má uzpůsobený export výstupů zpracování, včetně formátování tiskových výstupů. Prostředí programu je přehledné, jednoduché a logicky uspořádané. Základní horizontální menu je prosté: Nový projekt, Otevřít projekt, uložit projekt, uložit jako obrázek a tisk. Vertikální menu má 6 položek: vložení obrázku, vložení textu, vložení tvaru, mapy a poslední je "Page manager". Po otevření programu se zobrazí nabídka o třech volbách: tvorba prázdného projektu, výběr šablony z knihovny šablon a otevření existujícího souboru projektu. Při volbě nového projektu je třeba si vybrat typ vytvářeného dokumentu: vizitka, leták, záhlaví papíru/dokumentu, pohlednice a label. Dále standard a rozměr výstupu. Hlavní síla programu je v nabídce šablon pro všechny typy dokumentů. Struktura knihovny šablon má 5 částí/obory: general,education, food, real estate a label. V rámci jednotlivých částí jsou prezentovány skupiny šablon pro jeden, více nebo všechny typy dokumentů. Jednotlivé skupiny šablon jsou označeny: standard dokumentu ( international, US, atd ), typy dokumentů ve skupině a označení oboru. Všechny nabízené šablony jsou editovatelné. Projekty jsou ukládány ve spec. formátu "spp". Při výběru uložení jako obrázku následuje volba kvality výstupu ( 960, 1800 a 3500dpi), výběr jednoho z osmi formátů. Jednoduše, ale účelně je uspořádán dialog tiskového výstupu, který nabízí vše co je třeba. Více informací získáte na stránce produktu: http://www.binarynow.com/products/slimpublisher/
a v All-in-One Slideshow, kterou připravuji. Odkaz na ní doplním později přímo do této zprávy. Jde o pozoruhodný produkt, který stojí  za to si vyzkoušet. Program je nabízen ke stažení na adrese: http://www.binarynow.com/images/sp/downloadnow-small.gif.