8.5.14

RealGrain - Film Grain Simulation - recenze

Inimitable toning, film and grain effects plugin
Plugin RealGrain nabízí firma IMAGENOMIC.com, která je známá programy Portraiture a NoiseWareRealGrain je plugin, kompatibilní s Adobe Photoshop CSS/CS6/CC a Adobe Photoshop Elements od verze 8 výše.
Pracuje s obrázky 8-bit a 16-bit. Plugin vychází vstříc fotografům, kterým se zastesklo po fotografiích, pořízených na klasický film. U digitálních fotografií, pořízených moderními aparáty, postrádají onu příslovečnou zrnitost. Základní funkcí pluginu RealGrain od společnosti IMAGENOMIC je přidání zrnitosti
do obrázku. Ne však ledajakou zrnitost, ale takovou, která odpovídá zvolené značce filmu, jehož texturu a zrnitost má napodobit. RealGrain je tudíž především generátor, který využívá dokonalých, sofistikovaných nástrojů simulace. Cesta od digitálního závěru a od záměru k výsledku, odpovídajícímu představě fotografa, není jednoduchá. Ne proto, že by byla náročná na hlubší znalosti fotografa o typech a vlastnostech filmů, ale z pohledu toho, co musí program zvládat, aby obraz výstupu byl věrohodný. Simulace vzorků zrnitosti je velmi náročná. Program dokáže zpracovat vstupní soubor automaticky, současně nabízí uživateli bohatou škálu možností, jak výstup doladit. Tvůrci programu si zákládají na tom, že z hlediska uživatele je program velmi přivětivý, snadno ovladatelný. Program má pro první operaci se vstupem standardní nastavení, pomocí kterého provede automaticky úpravu, kterou okamžitě nabídne v náhledu k posouzení. Sada nástrojů pro individuální nastavení, je sice koncipována především pro základní poslání programu, současně je k dispozici pro velmi kvalifikované úpravy jakéhokoliv černobílého nebo barevného snímku. Nároky na technické vybavení nejsou nijak velké: OS od XP až po win 8, 1 GB RAM, 100 MB volného místa na disku a obrazovka s rozlišením 1280 x 800. Program není sice lokalizován do češtiny, ale prostředí programu je natolik přehledné, že ani začátečník nebude mít vážné potíže s ovládáním. Mimo jiné proto, že je k dispozici nejen on-line, ale i off-line User Guide ( 31 stran ). Velkou předností programu je rychlé zpracování náhledu v reálném časevyvolané po každé změně parametrů. Sada nástrojů je natolik bohatá, že upouštím od jejich slovního popisu a odkazuji na svoji All-in-One Slideshow, přibližující nejen prostředí, ale i workflow. Pro základní orientaci uvádím alespoň přehledy základních a pokročilých funkcí:
KEY FEATURES 
- adding grain
- adjusting tone 
- adjusting color  
- B&W conversion 
- toning images 
ADVANCED USE
- file-tuning graining
- adjusting tone
- adjusting color
- B/W conversion
- split-toning
- multiplae actions and bracketing
- Photoshop action and scripting support
- keyboard and mouse controls
Tvůrce programu prezentuje plugin RealGrain výstižně těmito slovy:
"Real Effects with Realgrain® If you long for the darkroom age, the soft, warm graininess of the film, or you seek to infuse that fuzzy, retro look or perhaps enhance your digital photos by simulating the greater range and texture of traditional film, then Realgrain is the plugin for you. Realgrain features versatile methods for simulating the grain patterns, the color and the tonal response of different films and different scan resolutions to convey a truly film-like image effect. Because Realgrain enables you to automatically adjust the grain size based on the physical image dimensions, it can dynamically render accurate grain patterns for varying image sizes. Realgrain's controls for grain balance, tonal and color fine-tuning enable you to generate superior output quality and picture vibrancy, and are simple and easy-to-use for a truly intuitive workflow experience. Plus, Realgrain comes with precision presets for a range of default effect options. You can also capture your own signature workflow through custom presets tailored to your specific requirements and individual photographs."
Více informací najdete na webové stránce produktu:
http://imagenomic.com/rg.aspx
a v mé All-in-One Slideshow-review, kterou najdete zde: 
http://www.akamonitor.cz/product-reviews2/realgrain/