23.5.14

FilterForge 4 - recenze

Program FiterForge4, ( www.filterforge.com ) od stejnojmenné firmy, představuje mimořádně zajímavý produkt, určený začínajícím ( nicméně náročným ) a profesionálním fotografům a designerům. Nabízen je v několika verzích v různých cenových úrovních. Podařilo se mi nainstalovat nejvyšší verzi "Filterforge4 Professional", jejíž cena se pohybuje v současné době do 400 USD. Cenu uvádím ne proto, abych šokoval, ale proto, aby bylo jasné, že jsem ji při hodnocení programu bral plně v úvahu. Nepatří tedy k nejlacinějším nástrojům fotografa. Co je tedy důvodem, proč tento produkt jednoznačně doporučuji všem, kdo dokáží využít jeho přednosti. Především je to moderní unikátní koncepce, odlišná od velké většiny bitmapových nástrojů pro úpravy fotografií. Při práci s klasickými editory aplikujete při úpravách jednotlivé funkce postupně, každou zvlášť. U FileForge ( dále jen FF4 ) jsou úpravy zajišťovány pomocí filtrů, představujících komplexy malé nebo i větší sady jednotlivých nástrojů. Volbou filtru si zajistíme úpravu fotografie, nebo vytváření určitého efektu, od začátku do konce. Vysoká přidaná hodnota tohoto produktu spočívá ve třech faktorech. Jsou jimi: rozsáhlá knihovna více než 10.000 hotových filtrů, dostupná na webu, setříděná podle řady výběrových kriterií, dále je to sofistikovaný editor filtrů, který je součástí programu a nakonec i speciální systém podpory budování knihovny filtrů, opírající se o motivaci tvůrců formou různých slev na plnou verzi produktu. Editor vytváří filtr jako řetěz/síť navzájem propojených komponent ( kontrast, ostrost, gamma úprava, barvy, atd.) Funkce a vlastnosti každého komponentu jsou přesně definovány. Program FF4 je nabízen především jako plugin pro PhotoShop a s ním přímo kompatibilní produkty. V mém případě je to PS Elements 11 a Serif X5. Současně je FF4 k dispozici i jako samostatný program. FF4 slouží nejen k úpravám fotografií, ale v nemenší míře pro vyváření nejrůznějších grafických kreací a textur.
Program může být využití na třech úvodních náročnosti.
a) Pro začínající uživatele slouží především knihovna hotových filtrů. K jejich využití je třeba pouze orientace v knihovně filtrů včetně představy o funkcích jednotlivých filtrů. Vzhledem k tomu, že program ani knihovna filtrů nejsou lokalizovány do češtiny, je třeba se pouze připravit na jistou potíž s často složitými názvy filtrů, což je přirozeným důsledkem rozsáhlost knihovny. Naučit se experimentovat při výběru filtrů, je v prostředí FF4 snadnou záležitostí. Potud tedy platí tvrzení firmy, že FF4 je určen i amaterům.
b) Druhá úroveň spočívá ve využití možnosti úpravy hotových filtrů, získaných z rozsáhlé z on-line knihovny. Tato úroveň využití vyžaduje určitou zkušenost s prací v editoru filtrů, zahrnující znalost s koncepcí filtrů. Úpravy většinou spočívají ve vypuštění některých nepotřebných komponent, nebo v přidání nových komponent. Popisy vlastností a parametrů komponent jsou pohodlně dostupné, editor je vybaven rychle fungujícím náhledem, takže i cesta metodou pokus-omyl je docela reálnou.
c) Plné využití FF4 pak spočívá ve schopnosti vytvářet nové filtry, budované od začátku do konce. Tato práce se podobá programování v prostředí umožňující modulární stavbu programu. Touto cestou vznikají filtry o počtu několika málo komponent až po velmi komplexní filtry, zahrnující desítky až stovky navzájem propojených komponent. Program je dokonale zdokumentován formou on-line helpu a sadou výukových videí. Jediné co mi osobně chybí, je (tisknutelný) PDF User Guide. V tomto textu jsem se zaměřil zejména na koncepci programu. Celé bohatství funkcí, prezentaci prostředí práce s editorem a ukázky jednoduchých i šokujících výstupů, najdete na webu www.filterforge.com. Můj příspěvek k bližšímu poznání toho kouzelného nástroje fotografa a designéra, je moje All-in-Slideshow Review, kterou zpřístupním na webu s odkazem z toho svého weblogu.
Přeji všem nadšencům pro moderní softwarové produkty, aby si programu co nejvíce užili. Program doporučuji, jelikož představuje cenný nástroj a tudíž i dobrou investici pro každého, kdo dokáže využít jeho schopnosti k vlastní potřebě.