24.3.14

Photoscissors - recenze

Pokud jste se seznámili s programem InPaint, o kterém pojednává jiná recenze, publikovaná před několika dny, bude pro vás velmi snadné pochopit PhotoScissors. Jeho funkce jsou totiž opakem funkcí programu InPaint. Odstraňuje background snímku.
Autoři prezentují své dílo slovy:
"PhotoScissors interactive cutout tool for foreground segmentation enables new smart ways of removing 
backgrounds from still images."
Na home page programu se dozvíte přehledně jaké důvody vás mohou dovést k využití PhgotoScissors:
Top Reasons to use PhotoScissors
- Instantly remove complex background from photos
- Easily separate foreground from background
- Swap background
- No limits by image size
- Cutting out objects
- Creating isolated images with colored or transparent backgrounds
- Remove background for eBay or Etsy listings
- Set background to any color include transparent
- Easy to get use & get started
- Preparing pictures of commodities for online shops
- Supports all popular graphic formats (PNG, JPG...)
- No technical or designer skills are required
Více se dozvíte na adrese:
www.photoscissors.com
nebo v mé All-in-One Slideshow-review, vystavené na adrese:
http://www.akamonitor.cz/product-reviews2/photoscissors/