10.11.13

Soundslides plus - recenze

V programu jde o kombinaci slideshow a zvuku. Program vznikl v roce 2005, kdy byla na trhu nástrojů pro slideshow zcela jiná situace. Programy pro použití zvuku v slideshow byly většinou zaměřeny na slideshow, obsahující základní informaci a zvuk měl převážně roli podpůrnou, často orientovanou spíš na  dotváření atmosféry. Programy pro slideshow nabízely většinou sadu přednastavených šablon. s nevelkými možnostmi jejich úprav. Nebylo snadnou záležitostí synchronizovat zobrazení slajdů se zvukem. Potřeby foto-žurnalistů vytvářely tlak na vývojáře softwaru, směřující k současné podobě programu. Zajímavý pohled na historii verzí programu najdete v podrobné uživatelské příručce k programu.
Někdy se můžete setkat s označením "ozvučená slideshow", což není přesné. Uvedený pojem může působit dojmem, že zvuk má druhotnou úlohu.Sada slajdů a zvukový soubor jsou v programu rovnocennými prvky jednoho celku. 
Program je orientován prioritně na webové prezentace. Právě v tom je síla a hlavní přínos programu pro uživatele. 
Program se nabízí ve dvou verzích: Basic a Plus. Verze plus umožňuje tvorbu slideshow bez zvukového souboru ( skip audio ). Ve verzi plus je možná volba mezi: silent play a click-throught. Nabízen je pro Windows ( od XP výše ) i pro MAC.
Moje recenze má dvě části: textový úvod s odkazem na slideshow a slideshow, prezentující uživatelské prostředí a funkce. Textová část proto může být zaměřena na globální charakteristiku programu a na hlavní poslání toho nástroje pro uživatele. 
Nejdříve uvedu co program Soundslides Plus neumí:
- neobsahuje editor obrázků ani editor zvuku, odkazuje na specializované programy, využití externích programů věnuje však v dokumentaci potřebnou podporu,
- v současné verzi nepracuje na vstupu s video-soubory
- pracuje na vstupu pouze s formáty JPG/JPEG a MP3   
Důležitým Omezením, vyplývajícím z místa a úlohy zvuku ve slideshow: délka slideshow je limitována délkou zvukového souboru!  
Přednosti:
- uživatelsky přivětivé prostředí - tři pracovní oblasti v jednom okně
- vysoká flexibilita při přípravě formátu zobrazení slajdů ( design )
- snadná synchronizace obrazu a zvuku ve slideshow
- možnost individuální úpravy délky zobrazení jednotlivých slajdů
- racionální uspořádání timeline, spojení možnosti pro timing jednotlivých snímků se změnou přechodů, usnadněné možností Zoomu timeline
- snadná výměna zvukového souboru v rozpracované slideshow
- nabídka t. zv. "lowerThirds" - využití 1/3 okna pro speciální informace s možností určení místa ( času ) a délky zobrazení informace ( obsaženo v samostatném souboru ) 
- možnost detailní úpravy šablony pro zobrazení slideshow, sada "advanced parametres" - pro podrobnější úpravu obrazových výstupů
- snadná organizace smínků ( move, add, delete ( koš s možností obnovy snímků)
- podpora exportu v ZIP formátu
- volitelné možnosti fullscreen, small a large zobrazení
- unikátní možnost vizuálního nastavení startu a konce zobrazení snímku (movement )
- kvalitní podpora v podobě detailní uživatelské příručky, odkazující na bohatou sadu video-ukázek, s možností stažení cvičných souborů.
V současné době firma nabízí web-hosting pro slideshow vytvořené v plné verzi programu
Z řečeného vyplývají nároky na přípravu na využití Soundslides Plus:
- sadu fotografií je třeba upravit ( ořez, barvy, ostrost atd. ) předem
- parametry zvukového souboru ( MP3 ) musí respektovat omezení v oblasti parametrů
- fotografie musí být umístěny v jediném adresáři
- potřeba promyšlení koncepce projektu, tak aby na jedné straně respektoval daná omezení a na druhé straně vytvořil předpoklady pro plné využití předností programu. Spoléhání na bohaté možnosti průběžných úprav projektu může snížit efekt aplikace programu.  
Uživatelské rozhraní programu je navrženo plně s respektování potřeby uživatele, získat levný, snadno ovladatelný nástroj, respektující především ( ale nejen ) potřeby  foto-žurnalistiky. Na webu je tato souvislost zcela zřejmá, texty vznikaly především v souvislosti s přípravou na využití v této oblasti.
Pro rozhodování o vhodnosti aplikace Soudslides Plus v praktické činnosti, je třeba přednosti a omezení zvažovat v komplexu a ve vazbě na danou situaci. Jen tak je zaručeno, že rozhodování mezi nasazením programu Soundslides nebo jiných programů nabízených na trhu, může vést k optimální volbě. Jako každý program, i Soundslides se nemusí hodit vždy a všude - jeho výhody pro nasazení v oblastech ( nejen ) blízkých foto-žurnalistice považuji za nesporné. 
Adresa obrazové části recenze bude zpřístupněna v tomto weblogu později.