8.9.13

Photo Acute Studio 3 - recenze

Photo Acute je program, který se v něčem blíží klasickým HDR nástrojům a v něčem jde dále. Zpracovává sadu souvislých fotografií s cílem zajistit obrázky s vysokým rozlišením a nízkým šumem. Dosahuje obou cílů s tím, že zachovává informace o detailech snímku opravuje důsledky "image geometry" a "chromatic aberrations" a rozšiřuje dynamický rozsah snímku. Umožňuje dosáhnout kvality, převyšující kvalitu výstupu z kamery. Je to výsledkem "super-resolution processing". Výsledkem práce programu je m.j. zvýraznění
detailů snímku, které bývají v jiných programech v důsledku změn často nepříznivě ovlivněny. V důsledku "advanced weighting technique" program dokáže zvýraznit detailu ve stínech a v přesvětlených místech. "Precise radiometric alignment" umožňuje zvalitní zpracování scén s pohybujícími se objekty a s proměnlivým osvětlením. Dokáže pracovat se sadu snímků pořízených v různé optické vzdálenosti, z kterých sestaví obrázek vyšší kvality, než lze dosáhnout při zpracování jednotlivého snímku. Photo Acute jeo vybaven rozsáhlou databází informací o vybraných kamerách a objektivech, které dokáže využít ke korekci snímku pořízeného danou kombinací techniky. ( Opravuje důsledky chromatické aberace ). Obrázkům, zpracovaným ve Photo Acute, dodává správnou perspektivu a přirozený vzhled "correction of image geometry". O redukci šumu se fotograf nemusí při zpracování snímku start, program tuto funkci plní automaticky, během základní operace. Do verze 3 byla doplněna možnost úpravy fotografií. Program je vybaven bohatou sadou přednastavení, zbavující fotografa nutnosti individuálního nastavování jednotlivých parametrů úpravy snímku. Program je vybaven plnohodnotnou dokumentací, včetně rozsáhlého významového slovníku pojmů z oblasti fotografie, kterých se program dotýká.  Vzhledem k bohatství možností, nabízených programem, rozhodl jsem se zpracovat a zpřístupnit na svém webu All-in-One Slideshow-review. Přibližuje program uvedením uživatelského prostředí, sady funkcí a workflow. Najdete ji na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews/photoacute/. Stránky dodavatele programu najdete na adrese: www.photoacute.com.