19.3.13

CloudClippy - slideshow review


CloudClippy ( dále jen CCY ) od firmy Abelssoft, představuje jednoduchý a užitečný systém, který rozšiřuje možnosti clipboardu a umožňuje sdílení souborů, obrázků a dokumentů prostřednictvím úložiště, které se nachází na serveru firmy.  Pracuje na jednoduchém principu, že všechno, co úspěšně uložíte do clipboardu, se zobrazí v dialogovém okně programu CouClippy a může být ihned uploadováno do úložiště, kde získá privátní adresu, podle které je dostupný komukoliv po zadání přihlašovacích údajů. Uřivazel má přehled o obsahu i o obsahu úložiště. S programem lze, s omezenými kapacitními možnostmi - pracovat i bez přihlášení v anonymním režimu. Uvedené základní funkce jsou doplněny celou řadou užitečných nabídek. CCY rozezná typ souborů vložených do clipboardu,dokáže tudíž přijmout současně více souborů, které navíc umí před uploadováním zabalit do jednoho ZIP souboru. Na základě rozeznávací schopnosti u obrázků, umožňuje okamžité prohlížení obrázků v prohlížeči. Atd. Funkční možnosti, nároky a limity jsem soustředil do slideshow-review, kterou najdete na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews/cloudclippy/.