31.12.13

AKVIS ArtSuite v. 10 - review

AKVIS ArtSuite is an impressing collection of versatile effects for decorating photos. You may need it on many occasions: when creating a postcard for your friends, making a holiday album, a personalized desktop wallpaper, or just playing with your images "for art's sake".AKVIS ArtSuite offers several basic effects that allow creating an endless number of effect versions.
The software is ease to use and to learn, and has a simple and intuitive interface. The program's window displays Before and After images for comparison. You can switch between them with a click on the image.The Hints panel shows the description of the parameters and buttons when you hover over them with the cursor.The software lets you save your favorite settings (with a texture pattern) as a preset (into a file .arts) and use them in the future. AKVIS ArtSuite is available in two versions – as a standalone program and as plug-in to a photo editor. The plug-in version is compatible with Adobe Photoshop, Photoshop Elements, Corel Paint Shop Pro, etc. Refer to Check the compatibility page for more details. The comparison of versions is here: http://akvis.com/en/artsuite/comparison.php.
The effects are grouped as Frames and Effects.
Frames:
Photo frames (edge effects) let you generate a photo frame for your photo. Add elegance and style to your image by putting it into a classic frame with wood carving or create a funny picture by adding some cheerful frogs. The frames samples that come with ArtSuite can be easily tailored to your particular photo. Select a color for the frame; choose its form, its style, brightness, and the intensity of the applied edge effect. You can create a frame with ragged edges, scratched surface, a page curl, etc. It can be a wooden frame with figured carving or a frame with an ornament. If you enjoy working with layers, you will appreciate the possibility to apply a transparent frame, so that the lower layer(s) could serve as a background.
Effects
Artistic effects allow experimenting with photosconvert a photo into a B&W image and consequently add a color shade to it (for example, a sepia effect); replace colors on an image, add a texture (chosen from the built-in Texture Library or one created by the user) so that the image looks like drawn on a canvas, brick wall, corrugated paper, turn a photo into a halftone picture giving it a retro comic book look, etc. Screenshots are here: http://akvis.com/en/artsuite/screenshots-artistic-effects.php
Large set of exaamples is here: http://akvis.com/en/artsuite/examples-artistic-effects.php
You will find more information about ArtSuite v. 10 here: 
http://akvis.com/en/artsuite/index.php

30.12.13

Perfect Photo Suite 8 - review

Perfect Photo Suite 8 from http://www.ononesoftware.com/ is a result of your ideas and feedback and includes more ways to create the images you want, the way you want. Now it’s even faster and easier to spark your inspiration, fix your photos, and create your perfect image—all in this one powerful and complete photo editing solution. Work the way you want and perform editing tasks that are too time-consuming in Adobe® Photoshop®, or impossible to do alone in Lightroom®, Photoshop Elements, or Apple® Aperture®. You'll have all that you need to enhance, retouch and stylize images, replace backgrounds, and create high quality enlargements.
Overview
- Filters That Make Your Images Look Their Best
Create any effect you want with 23 filters that you can adjust, combine, stack and blend.
- Dynamic Contrast Filter Adds Stunning Clarity
Make your images pop without sacrificing highlight or shadow detail, or creating halos.
- Perfect Mask Expertly Removes Backgrounds
Mask Pro technology makes selecting subjects and isolating backgrounds surprisingly easy.
- Perfect Eraser with Content Aware Filter Technology
Seamlessly remove objects and automatically reconstruct your background with a simple swipe.
- Add Realistic Lens Blur After the Shot
Choose your focal point and easily create blur effects, such as tilt-shift or a shallow depth of field.
- Perfect Portrait Makes Faces Flawless & Natural
Improve skin texture, remove blemishes, and enhance facial features with automated tools.
---
What is new in version 8
- Perfect Enhance Module
Make basic corrections that almost every image needs to go from good to great. Get automatic fixes or fine-tune your brightness, contrast, vibrancy, detail, and more.
- Perfect Eraser
Using content-aware fill technology, remove objects and automatically reconstruct what could have been behind it with the powerful Perfect Eraser.
- Adjustable Filters
Enjoy over 20 adjustable Filters in the Effects module that give you the power to create any effect you want—from the popular HDR look to a vintage, Instagram®-inspired look. Add stunning dynamic contrast to your images, a sunshine glow, texture overlay, a bokeh effect after the shot, and more!
- Customizable Presets
You now have the power to fine-tune every preset included in the Suite. Settings are now revealed so you can dial in the exact look you want—and save them as your own preset to use over and over again with any image.
- FocalPoint is Now in the Effects Module
The best parts of our FocalPoint technology are now in the Effects module as the Lens Blur filter. Add selective focus, a cool miniature tilt-shift effect, or bokeh highlights to your photos as a seamless part of your creative stylization workflow.
- New Browser
Quickly get to your images wherever they're stored—on your computer, your network, or on a cloud-based storage service like Dropbox, Google Drive, or Apple's Photo Stream.
- Time-saving Batch Processing
Automatically repeat your editing actions across multiple images from any one module or string actions together from multiple modules. Get consistent results quickly as you batch process image resizing, stylization, cropping, and even adding a visual watermark to your entire group of selected images.
My own All-in-One Slideshow-review will be here soon.
The link to my All-in-One Slideshow-review will be published here!


10.11.13

Soundslides Plus - All-in-One Slideshow-review

Prezentace produktu Soundslides má formu slideshow, obsahující 81 slajdů. Byla pořízena v plné verzi programu Soundslides Plus a je vystavena ve webovém prostoru, nabízeném pro publikaci soundslideshow vytvořených v plné  verzi programu. Vzhledem k velkému počtu slajdů, byla zvolena varianta bez využití audio souboru. Prezentaci najdete na adrese: http://hosting.soundslides.com/zzmjk/

Soundslides plus - recenze

V programu jde o kombinaci slideshow a zvuku. Program vznikl v roce 2005, kdy byla na trhu nástrojů pro slideshow zcela jiná situace. Programy pro použití zvuku v slideshow byly většinou zaměřeny na slideshow, obsahující základní informaci a zvuk měl převážně roli podpůrnou, často orientovanou spíš na  dotváření atmosféry. Programy pro slideshow nabízely většinou sadu přednastavených šablon. s nevelkými možnostmi jejich úprav. Nebylo snadnou záležitostí synchronizovat zobrazení slajdů se zvukem. Potřeby foto-žurnalistů vytvářely tlak na vývojáře softwaru, směřující k současné podobě programu. Zajímavý pohled na historii verzí programu najdete v podrobné uživatelské příručce k programu.
Někdy se můžete setkat s označením "ozvučená slideshow", což není přesné. Uvedený pojem může působit dojmem, že zvuk má druhotnou úlohu.Sada slajdů a zvukový soubor jsou v programu rovnocennými prvky jednoho celku. 
Program je orientován prioritně na webové prezentace. Právě v tom je síla a hlavní přínos programu pro uživatele. 
Program se nabízí ve dvou verzích: Basic a Plus. Verze plus umožňuje tvorbu slideshow bez zvukového souboru ( skip audio ). Ve verzi plus je možná volba mezi: silent play a click-throught. Nabízen je pro Windows ( od XP výše ) i pro MAC.
Moje recenze má dvě části: textový úvod s odkazem na slideshow a slideshow, prezentující uživatelské prostředí a funkce. Textová část proto může být zaměřena na globální charakteristiku programu a na hlavní poslání toho nástroje pro uživatele. 
Nejdříve uvedu co program Soundslides Plus neumí:
- neobsahuje editor obrázků ani editor zvuku, odkazuje na specializované programy, využití externích programů věnuje však v dokumentaci potřebnou podporu,
- v současné verzi nepracuje na vstupu s video-soubory
- pracuje na vstupu pouze s formáty JPG/JPEG a MP3   
Důležitým Omezením, vyplývajícím z místa a úlohy zvuku ve slideshow: délka slideshow je limitována délkou zvukového souboru!  
Přednosti:
- uživatelsky přivětivé prostředí - tři pracovní oblasti v jednom okně
- vysoká flexibilita při přípravě formátu zobrazení slajdů ( design )
- snadná synchronizace obrazu a zvuku ve slideshow
- možnost individuální úpravy délky zobrazení jednotlivých slajdů
- racionální uspořádání timeline, spojení možnosti pro timing jednotlivých snímků se změnou přechodů, usnadněné možností Zoomu timeline
- snadná výměna zvukového souboru v rozpracované slideshow
- nabídka t. zv. "lowerThirds" - využití 1/3 okna pro speciální informace s možností určení místa ( času ) a délky zobrazení informace ( obsaženo v samostatném souboru ) 
- možnost detailní úpravy šablony pro zobrazení slideshow, sada "advanced parametres" - pro podrobnější úpravu obrazových výstupů
- snadná organizace smínků ( move, add, delete ( koš s možností obnovy snímků)
- podpora exportu v ZIP formátu
- volitelné možnosti fullscreen, small a large zobrazení
- unikátní možnost vizuálního nastavení startu a konce zobrazení snímku (movement )
- kvalitní podpora v podobě detailní uživatelské příručky, odkazující na bohatou sadu video-ukázek, s možností stažení cvičných souborů.
V současné době firma nabízí web-hosting pro slideshow vytvořené v plné verzi programu
Z řečeného vyplývají nároky na přípravu na využití Soundslides Plus:
- sadu fotografií je třeba upravit ( ořez, barvy, ostrost atd. ) předem
- parametry zvukového souboru ( MP3 ) musí respektovat omezení v oblasti parametrů
- fotografie musí být umístěny v jediném adresáři
- potřeba promyšlení koncepce projektu, tak aby na jedné straně respektoval daná omezení a na druhé straně vytvořil předpoklady pro plné využití předností programu. Spoléhání na bohaté možnosti průběžných úprav projektu může snížit efekt aplikace programu.  
Uživatelské rozhraní programu je navrženo plně s respektování potřeby uživatele, získat levný, snadno ovladatelný nástroj, respektující především ( ale nejen ) potřeby  foto-žurnalistiky. Na webu je tato souvislost zcela zřejmá, texty vznikaly především v souvislosti s přípravou na využití v této oblasti.
Pro rozhodování o vhodnosti aplikace Soudslides Plus v praktické činnosti, je třeba přednosti a omezení zvažovat v komplexu a ve vazbě na danou situaci. Jen tak je zaručeno, že rozhodování mezi nasazením programu Soundslides nebo jiných programů nabízených na trhu, může vést k optimální volbě. Jako každý program, i Soundslides se nemusí hodit vždy a všude - jeho výhody pro nasazení v oblastech ( nejen ) blízkých foto-žurnalistice považuji za nesporné. 
Adresa obrazové části recenze bude zpřístupněna v tomto weblogu později.

6.11.13

Acronis True Image ( 2013, 2014 )

Zálohování dat je oblast, která je neustále aktuální a neustále v mnoha případech opomíjenou oblastí aplikace počítačů. Na DVD příloze časopisu Computer 21/13 najdete přehled 16-ti nejznámějších nástrojů, sloužících zálohování. Na předním místě - nejen podle abecedy - si můžete nainstalovat jeden z nejcennějších programů: Acronis True Image. Aplikace True Image 2013 ochrání vaše fotografie, dokumenty, hudbu, emaily, aplikace, kontakty, kalendáře a další. True Image 2013 je ověřená, bezpečná, spolehlivá, a snadno ovladatelná aplikace. Uvažuji o zpracování a vystavení recenze tohoto produktu. Do té doby se o uvedeném programu dozvíte více a stránce tvůrce: http://www.acronis.com/homecomputing/trueimage/.

1.11.13

Akvis HDR Factory v. nové verzi 4.0


Firma AKVIS přišla s novou - čtvrtou - verzi své HDR Factory. Program byl již recenzován a to ve verzi 3.0. Co nového přináší aktuální verze - podle textu na stránce výrobce a dodavatele
http://akvis.com/en/hdrfactory/index.php.
In Version 4.0:
- Added the Share option that lets you post your HDR image from the program to the social services: Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr, Google+.
- Added support for RAW images from various cameras
- Added compatibility with Mac OS X 10.9 Mavericks.
- Changed the installation process for Windows. Now there are two setup files: for
- Windows 32 bit and for Windows 64 bit.
- Added compatibility of the plugin with Adobe Photoshop CC, Adobe Photoshop Elements 12, and Corel PaintShop Pro X6.
Na designu a na uživatelském prostředí se mnoho nezměnilo. Pokud ke změnám došlo, uvidíte je v mé podrobné All-in-One Slideshow-review, kterou najdete na adrese: http://www.akamonitor.cz/product-reviews/hdrfact40

31.10.13

Roxio Creator NXT 2 Pro

Při koupi NTX 2 Pro dostaneme robustní balík plně integrovaných aplikací. Na českém webu mnoho zmínek o programu nenajdeme. Jednou z mála je recenze PCWorldu na adrese:
Vzhledem k rozsahu balíku jsem pro recenzi zvolil formu All-in-One Slideshow, která přibližuje strukturu balíku aplikací a dává nahlédnout do prostředí programu. Najdete ji na adresewww.akamonitor.cz/product-reviews/creatorNXTPro2/ .  Jedná se o celkový přehled, za kterým budou následovat podrobnější recenze vybraných aplikací zahrnutých do balíku.
První z nich najdete na adrese
http://www.slideshare.net/ArnotKatolick/roxio-nxtphotoslideshow. Jde o aplikaci pro tvorbu slideshow ze sady  fotografií.

BW Styler 2 - plugin and standalon

Černobílá fotografie se po letech dostává opět na výsluní. Schopnost vyjádřit bohatou škálu odstínů šedi ji předurčuje k lepšímu vyjádření některých záběrů, než to dokáže barevná fotografie. Firma s názvem The Plugin Site reaguje na tuto skutečnost vydáním druhé verze programu BWStyler, která je nabízena jako plugin a současně jako standalone. Prostředí a funkce programu jsem se snažil vyjádřit ve své All-in-One Slideshow-review, kterou najdete na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews/bwstyler2/.
Stručná charakteristika programu:

BWStyler 2 performs impressive black and white conversions, creates traditional b&w effects and visually styles b&w photos. It features 25 effect types and 680 presets as well as plenty of masking options for applying the effect to only selected areas of a photo.
Proč my měl fotograf volit právě BW Styler a ne konkurenční produkt?
BWStyler  offers more effects and more sophisticated features. BWStyler includes a more versatile curve tool, masking brush, selective adjustment feature and histograms than any other b&w filter. BWStyler contains 680 presets that produce a wide variety of photographic and special effects. These presets can be combined with each other allowing ten thousands of potential effects. BWStyler also features more b&w film types than any other product and even allows you combine a b&w film look with the grain and tonality of a totally different film. Presets of most other products were not designed to be combined, so they often do not match well. Unlike other tools BWStyler offers modes for beginners as well as experts thus taking individual workflow preference and knowledge into account.
Jaké možnosti program BW Sty\ler nabízí:
- Simulates whole workflow of B&W photography from shooting a photo to processing it in the lab and - -framing the end result
- Offers B&W conversion, creating traditional B&W effects and styling B&W photos
- Simulates 66 historic film types and various ISO rating, lens filters, lab development strategies, paper types, color toners, special lab effects and more.
- Simulate the tonality of photographs from famous photographers like Ansel Adams.
- Apply aging, dynamic contrast, colorkey, bicolor, vignette, glow and frame effects
- Six different methods for B&W conversion
- Wide range of masking features for selectively addressing certain parts of an image.
- Various modes for beginners and advanced users
- Allows batch processing of image files
- Processes 8bit and 16bit RGB images
Více na adrese: http://thepluginsite.com/products/photowiz/bwstyler/index2.htm

30.10.13

AKVIS Noise Buster v. 9

Consumer digital cameras often produce the so-called digital noise. It can be seen as artifacts or grains that compromise the smoothness of the photo. It is especially annoying on the skin as it makes it uneven. This kind of noise is called luminance noise. There can also be chroma (color) noise which is perceived as random red and blue pixels spoiling the color accuracy of the snap-shot. Digital noise can be produced by a number of factors: heating of the camera sensor, long exposure shooting, small pixel size (therefore digital compact cameras generate much noisier images than digital SLRs), high ISO settings, etc.
AKVIS Noise Buster is noise suppression software. It reduces both luminance and color noise on digital images without spoiling other aspects of the photo. The automatic settings usually give a good result. If not quite satisfied, you can tweak the parameters observing the changes in real time in the Preview Window. The program's window shows Before and After images for comparison. You can switch between the windows with a click on the image. Separate setting areas for luminance and chroma noise allow to deal with each kind of noise in the most efficient way. For further adjustment you have a few advanced parameters at your disposal. The histogram displaying the noise level and noise components of the loaded image is very helpful and shows which settings to adjust.
Více  se dozvíte na adrese: http://akvis.com/en/noise-buster/index.php

Perfect Photo Suite 8 Public Beta v. 2

Youu can test a new version of the Perfect Photo Suite 8 Public Beta, which contains many new enhancements and fixes. Ononesoftware is asking for our help to make it the best photo editor for photographers.
What's New in Beta Version 2
Here are just a few of the new enhancements in Beta Version 2. Zou can read the release notes for a complete list.
New Cross Process, Vintage and Antique filters in Perfect Effects.
Faster loading, better feedback when using presets in Perfect Effects
Faster Perfect Eraser
The Clone Stamp tool is now its own tool in Perfect Layers.
Improved performance of the onOne Panel in Photoshop.
Lower memory requirements for the Browser
Progressive sharpening has been improved to be faster and offer more control over detail.
Více informací na adrese http://www.ononesoftware.com/

Picture doctor od firmy Softorbits


Pokud se Vám stalo, že nemůžete zobrazit obrázek ve formátu jpg nerbo PSD a dostáváte zprávu, že je soubor poškozen, nemusíte ještě propadat panice. Firma Softorbits nabízí jednoduchý, ale výkonný a užitečný program, který  dokáže soubor přečíst a opravený obrázek uloží ve formátu BPM.
Zde je přehled toho, co program nabízí:
Key features:
- Supports JPEG and PSD file formats
- Recovers images with original dimensions and palette
- Recovers layers data for PSD images
- Easy-to-use and free to try
- Batch file processing
- Jpeg repair service at home!
Více se dozvíte na adrese: http://www.softorbits.com/picdoctor/

PDF Transformer+ - nová verze oblíbeného programu

Společnost ABBYY nedávno představila novou verzi svého mnohoúčelového softwaru pro formát PDF, který je určen pro každodenní práci se soubory PDF. Nová verze odráží aktuální potřeby a pracovní komfort uživatele. V nové verzi nejde jen o konvertor, ale o úplné a užitečné řešení souborů PDF. Nový software PDF Transformer+ má ( při zachování ceny ) několikanásobně více funkcí než jeho předchozí verze. Nový software ABBYY PDF Transformer+ pomůže uživateli při jeho práci, zejména:
- Můžete snadno otevírat, zobrazovat a prohledávat soubory PDF a vytvářet soubory PDF z obrázků a dokumentů
- Upravujte text, spravujte obrázky a strany přímo ve svých souborech PDF 
- Můžete splnit své potřeby spolupráce: komentujte, označujte a spravujte diskuse v souborech PDF
- Program nabízí úplnou konverzi PDF do formátů: Word, Excel, ePub a jiných formátů 
- V oblasti sdílení a ochrany, nabízí: digitální podpisy, ochranu heslem a úplné odstranění důverných dat
- Uživatel získává co nejvíce z naskenovaných souborů PDF: vyhledávání textu, citace na jedno klepnutí, částečná editace v textu. Podrobnosti o nové verzi se dozvíte na adrese: http://www.abbyy.cz/products/personal/pdftransformer/

26.10.13

DxO Optics Pro 9 nová verze a nové možnosti

Na TÉTO adrese si můžete přečíst text, který přibližuje 8. verzi pozoruhodného programu firmy DxO Labs. Uplynuly ani ne 3 týdny a firma přichází s novou verzí, která obsahuje celou řadu novinek. Především je to technologie PRIME (Probabilistic Raw IMage Enhancement). U řady funkcí/nástrojů došlo k dalšímu posunu v kvalitě a možnostech využití. Uvádím výtah z textů, popisujících podrobněji novinky, tak jak se dnes objevily na webu.
Based on DxO Labs' exclusive approach of prior calibration of equipment in its laboratories, DxO Optics Pro integrates many powerful tools for automatically processing RAW and JPEG images: precise optical and geometric corrections, intelligent optimization of exposure and contrast, preservation of colors and details. Its numerous presets can be adapted to photographers' personal tastes and will help them bring out the best in their photos in just a few clicks.

DxO Optics Pro 9 introduces PRIME (Probabilistic Raw IMage Enhancement), a revolutionary noise reduction technology whose spectacular performance produces detailed and vividly-colored images even under the most extreme shooting conditions and and pushes the limits of high ISO photography even further. PRIME technology results in truly spectacular images: noise is suppressed, and textures, details, and color saturation are preserved, particularly in shadows, for a beautifully natural look. PRIME analyzes the structure of RAW images in depth in order to differentiate between noise and fine details, DxO Optics Pro 9 offers a gain in image quality of up to one full stop over the best noise reduction algorithms currently on the market. The exclusive DxO Smart Lighting feature, which optimizes the overall contrast of an image by intelligently adapting to its contents has been further improved, which now offers even more powerful highlight management: details that once were thought lost are revealed, even when the information is missing in the original RAW data, and colorimetric errors are minimized. DxO Optics Pro 9 is proposing a new color rendering called "DxO Portrait", which preserves skin tones and naturally saturated colors.
DxO Optics Pro 9's library of presets has been completely redesigned. A new visual presets window makes it easier for users choose which preset to apply to their images by letting them preview thumbnails of the rendering effects prior to application. DxO Optics Pro 9 simplifies its workflow by allowing photographers to go directly from customizing their images to using and sharing them. The "Export to Disk" feature lets users generate and save JPEG, TIFF, and DNG images in just a few clicks. The new "Export to Application" feature groups into a single transaction both processing and opening images in an external application, such as other DxO software products or other editors that specialize in photo retouching, panoramic shots, HDR, and cataloguing. Finally, the "Export to Flickr" feature adopts this same new approach, letting users process and publish their photos directly online in just one step.

13.10.13

DxO Optics Pro 8 - recenze

V posledních dnech jsem se věnoval vynikajícímu programu pro úpravu fotografií, který se v mnoha směrech liší od většiny jiných programů stejné kategorie. Jeho síla se projevuje především v první fázi workflow, jak ukáže moje All-in-One Slideshow-review, na kterou se dostanete využitím odkazu na konci tohoto textu. Vzhledem k tomu, že program má již svoji historii, existuje na webu několik kvalitních recenzí. Doporučuji vaší pozornosti zejména recenzi na adrese http://tinyurl.com/nvgw9lx obsahující zkušenosti profesionála-fotografa, který při úpravě používá několik  špičkových nástrojů. Tento zdroj uvádím výlučně kvůli tomu že obsahuje řadu výborných příkladů. Nerad nosím dříví do lesa a tak jsem ve své recenzi zvolil jiný přístup. Prezentuji především uživatelské prostředí, přehled nástrojů a funkcí programu formou All-in-One slideshow, zahrnující i slajdy pořízené na webových stránkách výrobce programu. Zvolený přístup usnadňuje orientaci a navigaci při práci s trial verzí, při prvních pokusech o aplikaci programu. Firma DxO disponuje renomovanou laboratoří, kterou prochází většina kamer a objektivů. Vzniká rozsáhlá databáze( více než 10.000 kombinací ), která slouží pro vývoj korekčních modulů, šitých na míru individuálnímu snímku. Program identifikuje podle snímku automaticky použitou kombinaci při pořízení snímku a nabídne korekční modul ke stažení ( pokus již nebyl instalován ) a okamžitě ho aplikuje při prvním otevření snímku. Fotografie jsou tak upraveny ještě předtím, než dochází k aplikaci nástrojů a funkcí iniciovaných uživatelem programu. Obsah databáze firmě slouží též k tvorbě "presets" t.j. profilů, které obsahují individuální nastavení parametrů pro aplikaci.  V odborné veřejnosti jsou tzv. "defaults" ( standardní ) presets firmy DxO považovány za velmi kvalitní, nejvíce se přibližují potřebám úprav většiny snímků dané třídy. Kromě presets nabízí DxO bohatou škálu t. zv. "Templates" ( sady šablon ). Pozitivním rysem DxO je, že, jak presets, tak templates může vytvářet a ukládat pro další použití i sám uživatel. Program se vyskytuje ve dvou verzích. Verze Pro nabízí dva režimy práce: základní a "advanced". Liší se hlavně bohatostí nabídky templates.  DxO Pro 9 dokáže pracovat i s ISO 100.000, je rychlejší, zahrnuje zcela nový unikátní nástroj "Smart Lightning", dále "Protection of Saturated Colors", zdokonalený Lens softness tool, selective tone tool, smart automatic exposure, Contrast tool, zahrnuje nový modul pro tisk, umožňuje pracovat se soubory ve výchozím umístění ( žádný import není nutný ), atd. Program má moderní design, logické uspořádání nástrojů a snadné ovládání. Velmi mne potěšilo velké bohatství různých zdrojů ( txt, video, příklady, uživatelská příručka v PDF i on-line, atd. ) a trvalý vývoj. Zejména poslední verze 8 představuje oproti minulým verzích pokrok hned v několika směrech - znamená zlepšení workflow i zdokonalení algoritmů a vývoj nových nástrojů. Program je štíhlejší, než jeho konkurenti. Namá funkce, které bezprostředně nesouvisí se ezpracováním RAW ( nebo JPG ) souborů, jako je: katalogizaci, slideshow nebo "book design moduls". Jeho síla je v "raw processing" ( z větší části automatické ), opírající se především o databázi výsledků měření vlastností kamer a objektivů rozhodující většiny dostupných značek. Existující srovnání DxO Optics Pro, publikovaná na webu, zahrnují zejména PS a Lightroom . Většinou vedou k závěru, vyjádřenému větou: i když DxO v některých oblastech nabízí méně, zato to, co nabízí má většinou špičkovou kvalitu. DxO Pro 8 je využívána buď samostatně, nebo paralelně s jinými programy ( většinou Lightroom ).  Program si v posledních verzích získal pověst nástroje, který patří do výbavy každého foto-profesionála. Odkaz na moji připravovanou All-in-One Slideshow-.review najdete  na následující adrese:
www.akamonitor.cz/product-reviews/dxopro8/.

12.10.13

Photo Stamp Remover 6 - recenze

Pokud sledujete novinky na www.akamonitor.cz, povšimli jste si jistě, že jsem se již jednou témuž produktu věnoval. Byla to verze 5.3. V současné době je nabízena verze 6. Pro tz z vás, pro které je Photo Stamp Retoucer nový, pár slov úvodem. Jistě jste se setkali se situací, kdy jste si všimli až doma na počítači, že jste měli zapnuté automatické vkládání data pořízení do snímků. Nebo jste si připravili fotoaparát na zajímavý záběr, ale v okamžiku, kdy jste stiskli spoušť se do zorného pole dostala nežádoucí osoba, auto a pod. Nebo ať děláte co děláte, pořád vám v záběru překáží nějaká kůlna, nebo strom. Stojíte před úkolem nežádoucí objekt ze snímku dostat tak, aby bylo minimálně narušeno pozadí objektu. Existují drahé komplexní programy, které by se s úkolem možná vypořádaly. Proč ale nezkusit levný, snadno ovladatelný, specializovaný program? Firma Softorbits ( www.softorbits.com ) nám právě takový nástroj nabízí za slušnou cenu. Nová verze 6 je při tom vybaveno novým algoritmem pro odstraňování objektů, je 5 až 10 krát rychlejší než předchozí verze, nabízí nové užitečné funkce a ještě více usnadňuje ovládání. Proč bychom s měli pro Photo Stamp Remover ( PSR ) 6 od firmy Softorbits rozhodnout? Protože nabízí:
- PSR nabízí odstraňování nežádoucích objektů ze snímku
- odstraňuje různé artifakty s nových snímků
- dokáže se vypořádat z různými vadami ( škrábanci a pod. ) na starých snímcích
- jedním kliknutím myši odstraníme defekty snímku
- dokáže odstranit tvary, vyhovující zvolené barvě
- umí pracovat dávkově ( např. odstraní datum ze 100 snímků plně automaticky ).
Minulou recenzi ve formátu slideshow najdete na adrese:
www.akamonitor.cz/product-reviews/PSR/. Recenze nové verze bude umístěna na adrese, jejíž url najdete brzo v tomto weblogu. 

6.10.13

BenVista PhotoArtist 2 - recenze

V každém fotografovi je pořádný kousek umělce. I sebelepší fotografie v sobě skrývá možnosti jak její obsah ještě více přiblížit vkusu toho, komu je určena. Znamená to udělat další krok směrem k vyyužití moderního fotografického softwaru. Říká se, že každá fotografie přibližuje nějaký příběh - nějakou story. Tvůrci foto-sw se snaží nabídnout programy vybavené nástroji a funkcemi, které fotografovi pomohou "dopovědět tuto story", uplatněním prvků, které jsou typické i pro příbuzné umělecké obory, jako je malířství a pod. Je velmi důležité, aby si tvůrce takového sw dokázal sám představit situace, kdy
a jak může být nápomocný. Dotváření fotografie v umělecké dílo, odpovídající záměru tvůrce, může být velmi pracné a náročné nejen na čas, ale i na potřebné vybavení. Jednou z cest je zpravidla velmi pracné využití standardních foto-editorů, vybavených potřebnými detailními funkcemi. V poslední době je trh fotografického sw doplňován o nástroje, které jsou vybaveny speciálně pro účely uměleckého dotváření, nebo i přetváření fotografie. Na webu se můžeme setkat s desítkami takových nabídek. Liší se navzájem v mnoha směrech. Kromě ceny, která se pohybuje od nuly až do několik tísíc korun, je to především různá míra toho, jak úspěšně je optimalizován poměr mezi snahou uspořit práci nabídkou přednastavených profilů na straně jedné a pokrytím potřeby fotografa vyjádřit svůj individuální přístup. U nejlacinějších programů existuje více či méně bohatá nabídka "presets" - přednastavených profilů, jejichž výběrem úloha a možnosti uživatele končí. Záleží na vtipnosti tvůrce, jakou má nabídka kvalitu. Kategorie sw o které je řeč, má poměrně špatnou pověst právě vinou nabízených produktů, jejichž tvůrci usilují hlavně o senzačnost, extravagantnost výstupů a málo podporují citlivé individuální umělecké vyjádření. Naštěstí existují i velmi seriózní programy, z nichž některé byly již na stránkách portálu www.akamonitor.cz, recenzovány. Před čase jsem si řekl, že se porozhlédnu po programu, který by ještě lépe vyhovoval mým představám, zejména aby šetřil práci fotografa, ale neomezoval ho při tom o nic více, než je potřeba. A myslím, že jsem takový program našel. Je jim program PhotoArtist ve verzi 2 od firmy BenVista. Obsahuje 50 filtrů  pro úpravu fotografií, u každého filtru nabízí do desítky přednastavených variant. Některé filtry jsou nastaveny fixně, další jsou "advanced", t.j. uživatel si může profil upravit dle svých představ. Při aplikaci filtru lze zvolit jako zdroj originální snímek, nebo aktuální podobu upravovaného snímku. Program nabízí několik metod prolnutí zdroje a filtru i míru intenzity jeho aplikace. Živé preview, možnost snadného srovnání originálu a aktuálního stavu snímku a další nástroje umožňují neustále sledovat a hledat nejlepší řešení. Tím, že filtry lze aplikovat na rozdělanou práci, vzniká velká možnost pro vyjádření svého individuálního záměru. Kromě aplikace filtrů je k dispozici i štětec, který může mít různou šíři a desítku tvarů. Používá se jak ke kreslení, tak k mazáni. Cena programu je přijatelná a odpovídá kvalitě programu. Program PhotoArtist2 od firmy BanVista vyhoví dobře potřebám uměleckého dotváření fotografií nejrůznějších žánrů. Více se dozvíte na stránkách www.benvista.com. Připravuji svoji All-in-One Slideshow-review. Odkaz na ní najdete na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews/PA2/

5.10.13

PhotoLine - verze 18 - novinky

Před časem jsem na svém portálu publikoval recenzi programu PhotoLine ve verzi 17.03.  Najdete ji na adrese: http://www.akamonitor.cz/product-reviews/photoline/ Nedávno se objevila verze 18, která posunula PL o další podstatný krok vpřed. Novinek je mnoho. Rozhodl jsem se upozornit na ně formou přehledu a odkazem na originální popis na portálu tvůrce programu.
Tvůrce programu prezentuje program v nové verzi takto:
"PhotoLine is an all-purpose image and graphics editor. You can enhance photos, export pictures for web pages, or create PDF files for printing. And PhotoLine is offering everything, that is required for professional work: CMYK and lab color space, color management with ICC profiles, adjustment layers, and 16/32 bit depth per color channel. Aside from that you can import, edit and export vector graphics and PDF files. Version  18 offers once more many new functions and a lot of minor enhancements."
Přehled novinek obsahuje následující nástroje a funkce:
- The Distort Tool
- Straighten and Crop Image
- Copy/Paste Layer Styles and Layer Attributes
- Hide Border Content
- User Interface Color
- Dockable Panels with Tabs
- Panel Layout
- More Than One Window per Document
- Adjustable Ruler Origin
- Tools in Toolbars
- Grid and Guides
- WebP Import and Export
- PDF Import and Export
- Additionally Save PLD File
- Metadata
- 32 Bit per Color Channel
- Adjustment Layers
- Document Information
Podrobný popis novinek ( v angličtině ) najdete na adrese:
http://www.pl32.com/pages/rnote.php

26.9.13

Wondershare Video Cenverter Pro - 3-denní bezplatná akce

Wondershare nabízí nový "Wondershare Video Cenverter Pro". Informace a postup ke stažení produktu najdete na adrese: http://www.wondershare.com/pro/video-converter-pro.html. Po dobu 3 dnů, počínaje 26.9.-28.9.2013 probíhá akce "Givaway", během které lze získat program, který jinak stojí 49,95 USD, zcela zdarma. Podmínky akce jsou:
využití SHARE - jednoho z odkazů na sociální sítě, zadáním jména a mailové adresy. Odkazy najdete v dolní části obrazovky na uvedené adrese. Poté klikněte na "Get Keycode". Ve schránce najdete kod pro aktivaci plné verze programu.
Pro informaci o programu vám může posloužit narychlo sestavená All-in-One Slideshow-reviewhttp://www.akamonitor.cz/product-reviews/WVCPro/

22.9.13

Benvista PhotoZoom Pro 5 - recenze

Říká se, že někdy méně může být více. To napadne každého, kdo se blíže seznámí s nenovější verzí programu PhotoZoom Pro 5 od firmy Benvista. Na rozdíl od programů, nabizejících velkou škálu funkcí s průměrnou kvalitou, Benvista nabízí jednoúčelový program, vyznačující se mimořádnou kvalitou nabízené funkce, kterou je zvětšování ( a zmenšování ) obrázků. Jak vyplyne z dalšího textu, ono to s tou
jednoúčelovostí není tak zcela přesné. PhotoZoom v procesu zvětšování výrazným způsobem ovlivňuje kvalitu výchozího snímku v několika směrech, dotýkajících se parametrů, které jsou v jiných programech zajišťovány samostatnými funkcemi. O tom, že zvětšování snímku není žádná legrace, svědčí dlouhodobý boj PhotoShopu s kvalitou zvětšenin. Jeho bicubic resamble není ještě zdaleka to, co by si PS přál. A je to právě patentovaná technologie zvětšování "S-Spline max", díky které se Benvista dostala se svým PhotoZoomem na špici v dané oblasti. Program nabízí, kromě S-Spline max a bicubic resambe celou řadu dalších algoritmů. PhotoZoom Pro 5 je nabízen jako samostatný program i jako plugin pro programy kompatibilní s PS. Kromě vysoké kvality zvětšeniny, boduje PhotoZoom rovněž rychlostí zpracování snímků, čehož využívá zejména při dávkovém zpracování sady fotek. PhotoZoom nejen nevytváří nové, ale výrazně redukuje staré artefakty zvětšovaných snímků, zvýrazňuje okraje a zvyšuje ostrost snímku, což se projevuje především při práci s komprimovanými formáty snímků ( JPEG ). Poslední verze programu se vyznačuje snadným, flexibilním uživatelským rozhraním, lepší podporou barevných profilů a lepším croppingem. K výrazným přednostem programu patří bohatá sada přednastavených variant zpracování, podle povahy výchozího snímku. Na stránkách firmy Benvista nachází zájemce množství materiálů, dokládajících zmíněnou vysokou kvalitu programu PhotoZoom ve verzi Pro 5. Za pozornost stojí zejména příklad, který předvádí snižování artefaktů výchozích snímků:  http://www.benvista.com/photozoompro/artifactexample . Obrázky, užité pro demonstraci kvality výstupu jsou na webu volně ke stažení: http://download.benvista.com/hugo/PhotoZoom_Pro_5_Examples_Comparison.zip
Pro snadné seznámení s uživatelským prostředím a s funkcemi programu jsem vystavil na svém portálu All-in-One Slideshow-review, naznačující prvky workflow. Najdete ji na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews/PhZP5/.

20.9.13

HDRAW - recenze

Na webu jsou nabízeny stále nové a nové nástroje pro práci s HDR. Některé z nich jsou koncipovány na složité podmínky a jsou vybaveny bohatou sadou funkcí, ovladatelných uživatelem. Jiné jsou orientovány na podmínky, které dokáže software řešit plně automaticky. HDR snímky jsou nejčastěji vytvářeny na základě několika snímků, pořízených s odlišným nastavením expozice, t. zv. bracketing. Software se v takových případech musí dokázat vyrovnat s problémy spojenými s tím, že se během snímání série fotek mění nejen expozice, ale i podmínky scény: pohyb fotoaparátu, nežádoucí objekty, různé osvětlení způsobené a př. pohybem mraků a j.  Pokud ke vliv těchto nežádoucích faktorů softwarově obtížně zvládnutelný, nebo odpovídající nástroj není k dispozici, nabízí se jiná volba: generování HDR snímku, vycházející z jediného záběru. Po tyto situace jsou k dispozici nástroje podstatně| jednodušší a finančně dostupnější. K takovým patří i program HDRAW, který ve výchozím stavu nabízí 8 variant předem nastavených úprav, umožňuje vytvářet a ukládat vlastní nastavení, využívající možnost úprav základních parametrů snímku. Zvolená technologie zpracování snímku umožňuje nabídku variant, pokrývající většinu podmínek generování HDR snímku. Jednoduchá slideshow na adrese:
www.akamonitor.cz/product-reviews/hdraw/ ukazuje prostředí a workflow. Více se dozvíte na webové stránce  tvůrce programu: http://hdraw.net.

16.9.13

Photo Effect Studio Pro - recenze

Potřebujete-li jednoduchý, klasický foto-editor, doplněný o sadu funkcí, které vaše obrázky učiní zajímavějšími, pak můžete zvolit program firmy Everimaging - Photo Effect Studio Pro. Jak název napovídá, nabízí program pro výběr několik sad přednastavených efektůRámeček, textura, ořez a další. Celkem kolem 100 efektů.
Chcete-li se dozvědět více, máte dvě možnosti:
Moji All-in-One Slideshow-review najdete na adrese:
www.akamonitor.cz/product-reviews/PESPro/
Firemní stránku dodavatele programu najdete na adrese: www.everimaging.com.

15.9.13

HDR Darkroom 2 Pro - recenze

Není to poprvé, kdy se věnuji zajímavému programu firmy Everimaging. Před časem jsem na svém webu publikoval recenzi první verze programu HDR Darkroom ( http://www.akamonitor.cz/product-reviews/HDR-darkroom/). Od té doby prodělal program řadu změn a v současné době patří ke špičce HDR softwaru. Verze HDR Darkroom 2 Pro respektuje aktuální trendy v komunikaci na sociálních sítích a dále zdokonalila nástroje pro úpravu snímků. Pořídil jsem 74 slajdů a sestavil jsem z nich All-in-One Slideshow-review, charakterizující komplexně nejen prostředí a funkce, ale i workflow při práci s HDR. Slideshow najdete na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews/darkroom2pro/. Další informace najdete na webu výrobce programu: www.everimaging.com.

9.9.13

Cyberlink MediaShow - recenze

Hlavní nabídka Media Suite obsahuje movie, video, photo, music, atd. V sekci photo má své nezastupitelné místo volba "Create or play a slideshow".  Tato část sady programů patřících do Cyberlink Media Suite je označena jako Mediashow. Pěkný design je pro Cyberlink tradicí. Nejdříve je vhodné věnovat pozornost bohaté nabídce nastavení pro většinu funkcí programu. Pracovní plocha Mediashow je členěna do pěti navazujících oken: Import, Edit, Create, print a share. Po načtení souboru  vstupních dat jsou převedeny do MediaTray, umístěné, jako obyčejně, v dolní ásti obrazovky. V okně Edit, lze volit mezi edit media, tag, fag focus a batch edit. Kliknutím na Edit se otevře pracovní prostor pro úpravu vabraných vlastností snímku. Nabídka Share dává mžnost volby mezi Facebook, Flickr, Youtube a E-mailk. Dobrou pomůckou je možnost porovnání originálního a aktuálního stavu upravovaného obrázku. Sada nabídek automatického vylepšení  obrázku usnadňuje první kroky při editaci.  V okně Create lze volit mezi Slideshow, Movie, Movie Disc, Screen saver a desktop background. Jde o nejčastější využívané operace s obrázky. Úpravy slideshow
pokračují volbami: deign, transition, add text, music a share. Produkce videa je ovlivnitelná všemi základními postupy, počínaje volby výstupního formátu, rozlišení atd. Vytvořenou slideshow najdeme volbou "locate on disc". Nabídka MediaShow vychází z aktuálnch potřeb moderní komunikace. Prostředí je přehledné, řazení funkcí je logické a moderní design činí z práce s MediaShow příjemnou chvíli. Moje All-in-One slideshow-review najdete na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews/mediashow/Další informace najdete na webu dodavatele: www.cyberlink.com.

8.9.13

Photo Acute Studio 3 - recenze

Photo Acute je program, který se v něčem blíží klasickým HDR nástrojům a v něčem jde dále. Zpracovává sadu souvislých fotografií s cílem zajistit obrázky s vysokým rozlišením a nízkým šumem. Dosahuje obou cílů s tím, že zachovává informace o detailech snímku opravuje důsledky "image geometry" a "chromatic aberrations" a rozšiřuje dynamický rozsah snímku. Umožňuje dosáhnout kvality, převyšující kvalitu výstupu z kamery. Je to výsledkem "super-resolution processing". Výsledkem práce programu je m.j. zvýraznění
detailů snímku, které bývají v jiných programech v důsledku změn často nepříznivě ovlivněny. V důsledku "advanced weighting technique" program dokáže zvýraznit detailu ve stínech a v přesvětlených místech. "Precise radiometric alignment" umožňuje zvalitní zpracování scén s pohybujícími se objekty a s proměnlivým osvětlením. Dokáže pracovat se sadu snímků pořízených v různé optické vzdálenosti, z kterých sestaví obrázek vyšší kvality, než lze dosáhnout při zpracování jednotlivého snímku. Photo Acute jeo vybaven rozsáhlou databází informací o vybraných kamerách a objektivech, které dokáže využít ke korekci snímku pořízeného danou kombinací techniky. ( Opravuje důsledky chromatické aberace ). Obrázkům, zpracovaným ve Photo Acute, dodává správnou perspektivu a přirozený vzhled "correction of image geometry". O redukci šumu se fotograf nemusí při zpracování snímku start, program tuto funkci plní automaticky, během základní operace. Do verze 3 byla doplněna možnost úpravy fotografií. Program je vybaven bohatou sadou přednastavení, zbavující fotografa nutnosti individuálního nastavování jednotlivých parametrů úpravy snímku. Program je vybaven plnohodnotnou dokumentací, včetně rozsáhlého významového slovníku pojmů z oblasti fotografie, kterých se program dotýká.  Vzhledem k bohatství možností, nabízených programem, rozhodl jsem se zpracovat a zpřístupnit na svém webu All-in-One Slideshow-review. Přibližuje program uvedením uživatelského prostředí, sady funkcí a workflow. Najdete ji na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews/photoacute/. Stránky dodavatele programu najdete na adrese: www.photoacute.com.

Cinema HD 2.0 - recenze - review

Můj dojem by se dal vyjádřit slovy: "nezdá se, ale umí!".
CinemaHD 2.0 je video konvertor, který si ví rady jak s DVD, tak se soubory. Převádí mezi sebou téměř libovolné formáty, včetně speciálních  formátů celé řady zařízení. Na rozdíl od svých konkurentů, které umí zmenšovat rozlišení, CinemaHD se může pochlubit i opačnou funkcí. Dokáže nejen opravovat video, ale zejména dokáže zvětšovat video a to současně s konverzí mezi formáty. Všechno se to točí kolem inovativní technologie ODU - Object Detection Upscaling. Na první pohled se CinemaHD jeví jako velmi jednoduchý konvertor. Málo kdo tuší, co všechno dokáže. Vzhledem k tomu, že by výčet funkcí zabral příliš mnoho místa, rozhodl jsem se přiblížit program formou All-in-One Slideshow-review, obsahující základní informace o programu, přehled uživatelského prostředí a většiny funkcí formou workflow. Aby byl obsahu přesvědčivý, vkládám do slideshow ukázky konverzí. Pořídil jsem 10 let starým kompaktem SONY 3 klipy s různým rozlišením a s různou kvalitou. Všechny 3 jsem postupně konvertovat do jiného formátu a současně jsem zvyšovat rozlišení. Nakonec jsem přidal ukázku konverze mezi formáty se snížením rozlišení. Snímky obrazovky s otevřeným výstupním souborem v prohlížečem videa ukazují přesnost práce programu.
Moji slideshow najdete na adresewww.akamonitor.cz/product-reviews/cinemahd/. Na webové stránce produktu na portálu dodavatele, firmy Engelmann - http://www.engelmann.com/eng/cinemahd.php - se dozvíte další informace.

7.9.13

Movavi Screen Capture Studio - recenze

Zdálo by se, že v oblasti Screen capturing už nelze přijít s ničím novým. Movavi dokazuje opak. Nové Screen Capture Studio se odlišuje od svých  konkurentů, (kteří se ve své většině specializují na určitou oblast snímání obrazovky), maximální komplexností nabídky funkcí, včetně náročné oblasti  počítačových her. Tato komplexnost je také důvodem, pro který jsem se rozhodl dát přednost formě All-in-One slideshow review, která dává nahlédnout do uživatelského prostředí programu, formou workflow prezentuje vybrané funkce programu. Slideshow najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/product-reviews/MSCS4/.
Stránky dodavatele programu - www.movavi.com - nabízí pochopitelně nejúplnější popis produktu, včetně odkazu na specifikaci formátů, HW a SW předpokladů a na Uživatelskou příručku. 
Heslovitý přehled funkcí, tak jak je uváděn výrobcem, vypadá takto: 
Capturing
- Select capture mode
- Create custom capture mode
- Sound recording. 
-Web cam video. 
Editing
- Split, merge, and capture web cam video
- Apply effects and filters
- Add audio track and titles
Exporting
- Save to any media format
- Prepare for playback on mobile devices


- Burn to DVD, or share recordings online

6.9.13

FocusMagic - recenze

Program pro zaostření skenovaných a digitálních fotografií
Při skenování, fotografování, při tisku či vyvolávání fotografie, najdete v obrázku přidanou ( větší či menší ) neostrost. Focus Magic zaostří rozostřené i pohybově rozmazané fotografie, obnoví ztracené detaily a to bez zvýraznění šumu a artefaktů v obrazu
Zde je anotace programu z webu autorské firmy:
"Focus Magic uses advanced forensic strength deconvolution technology to literally "undo" blur. It can repair both out-of-focus blur and motion blur (camera shake) in an image. It is the only software that can significantly recover lost detail from blurry images".
Vice se dozvíte na firemní webové stránce: www.focusmagic.com nebo v mé All-in-One Slideshow-review, kterou najdete na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews/focusmagic/.

Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe - recenze

Hledáte-li bohatě vybavený nástroj pro kombinaci fotografií, audia a videa do jedné slideshow a nemáte čas studovat složité pracovní postupy, nebudete zklamáni, pokud zvolíte Wondershare DVD Slideshow Builder. Program je nabízen ve dvou verzích: Standard a Deluxe. Verze Deluxe má dva režimy: Standard a Advanced, při čemž Advanced režim v Deluxe je totožný  s verzí Standard. Kvalitní slideshow vytvoříte snadno ve třech krocích, které odpovídají třem záložkám v hlavním menu programu: Organize, Personalize a Create. V prvním kroku načtete do programu všechny potřebné vstupy ( u verze Srandard bez videa ) a vygenerujete první podobu slideshow. V druhém kroku využijete velké bohatství ( 480 ) stylů a více než 130  různých přechodů, doplněných o volbu z přednastavených efektů. V třetím kroku se věnujete přípravě a provedení výstupů. Program nabízí klasické i moderní výstupy. Patří sem možnost přímého vypálení slideshow, uložení slideshow ve formátu iso, výstupy ve formátech kompatibilních s mobilnímu zařízeními, sdílení slideshow prostřednictvím Youtube, Facebooku, Vimea, Myspace a další. Uživatelské prostředí je logické a přehledné, využití funkcí nevyžaduje žádné speciální vzdělání. Pro podrobnější informace využijte obsah stránek tvůrce a dodavatele programu www.wondershare.com,nebo moji All-in-One Slideshow-review, představující podrobně struktur menu a využití funkcí během workflow. Najdete ji na adresewww.akamonitor.cz/product-reviews/WDSBD/ Program má příjemný, moderní design. Pracuje se s ním velmi pěkně, mimo jiné i díky kvalitní dokumentaciPro tvůrce kvalitních slideshow, představuje program velmi dobrou investici.  

5.9.13

Perfect Photo Suite 8 se blíží

Firma ononesoftware.com v těchto dnech oznamuje zbrusu nový Perfect Photo Suite 8! Měl by být k dispozici v listopadu t.r. Objevíme v ní plnohodnotný foto editor, pro jehož vývoj firma využila svých dlouholetých zkušeností developera plug-in software. Bude nabízena, podle přání zájemců, jak v edici standalone, tak jako plugin pro Adobe ® Photoshop ®, Photoshop Elements, Lightroom ®, nebo Apple ® Aperture ®.
Nová verze Perfect bude zahrnovat nové výkonné nástroje, které byly uživateli nejvíce žádány:
- The Perfect Eraser with content-fill technology
- A re-engineered Effects module that performs better and is built on adjustable filters and presets that you have ultimate control over
- New filters (there will be more than twice as many!) that let you add popular looks and effects—including HDR, Dynamic Contrast, Vintage, Antique, and Grunge
- FocalPoint technology more seamlessly integrated with the rest of the Suite
- An easier to use Masking Bug
- A more flexible and powerful batch processing options
Perfect Photo Suite 8 will deliver with EIGHT modules: Effects, Portrait, B&W, Layers, Mask, Resize, and the NEW Enhance and Browse.
Budem se těšit, že nás nová verze opět příjemně překvapí. Na adrese www.ononesoftware.com můžeme sledovat informace, které budou informovat o pokroku firmy v této oblasti sw.

31.8.13

Počítač pro každého 18/13


www.ppk.cz
Úpravy fotografií v mobilu
Editace videa online na Youtube
Puzzle zu vlastní fotografie
Přehráváme filmy v HD
Fotoalbum na internetu
(bonus aka) Bezpečná domácí síť
Na CD: plná verze Movavi Suite 11
Příští číslo: Fotografie na internetu
Příště na CD: Kingsoft office proe 2013

18.8.13

Počítač pro každého 17/13

www.ppk.cz

Test 8-mi notebooků od 9990 do 31000 kč
Prostory úložišť vs. RAID
Nejlepší blu-ray přehrávače

Artweaver free – retušování fotografií
Podepište si obrázky – ZPS 15

(Bonus aka) Sada článků o využití Adobe PS Elements 11

Na CD příloze: plná verze PC Fresh 2013
Příští číslo: 2. Září – Bezpečná síť wi-fi

16.8.13

ČS fotografie 18/13

www.csfotografie.cz

Přirozené rámování
Ateliér pro koně
Něha ženy – Petr Naď
Ženy fotografky – Robert Vano
Fotobaťoh pod vodou
(Bonus aka) Astrofotografie 1

13.8.13

Computer 15-16/13

http://computer-zive.cz

Notebooky pro studenty
In-ear sluchátka k mobilu
Houby a houbaření on-line
Počítač nebo konzole?
(Bonus aka) Vše o digitální fotografii
Na DVD příloze: My KeyFinder – plná verze
Příští číslo:  12. Září – Programy pro virtualizaci

 

 

4.8.13

CyberLink MediaEspresso 6.7 - recenze

CyberLink MediaEspresso 6.7 je překvapivě rychlý univerzální konvertor, který si umí poradit se soubory typu videa, audio i photo. Nabízen je na adrese: www.cyberlink.com. Tvůrci plně respektovali současné trendy směrem k vyšší mobilitě a nabízejí výstup  z konvertoru pro nejčastěji používané mobilní přístroje, včetně herních konzol. Program plně využívá moderní technologie: Smart Detect, Direct Sync and CyberLink's TrueTheater video enhancements, které umožňují dosáhnout na výstupu konverzního procesu lepší kvality než byla ta vstupní. Pomocí MediaEspresso 6.7 můžeme zajistit převody videa a slideshow pro moblní zařízení, jako jsou: iPhone, iPod, PSP nebo Zune. Program vychází uživateli vstříc bohatou sadou přednastavených profilů, které minimalizují práci s nastavováním parametrů konverze pro různá zařízení. Vstupní soubory lze snadno zavádět pomocí drag-and-drop metody. Tvůrci nabízejí podporu CPU/GPU-Technologií jako Intel Core i7, Nvidia Cuda a ATI Stream. Ovládání programu je moderní a velmi jednoduché. Program představuje z mnoha hledisek současnou špičku v oblasti univerzálních konvertorů. Více se dozvíte na stránkách výrobce. Představu o programu by vám měla usnadnit moje All-in-One Slideshow-review, kterou najdete na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews/CLME67/

31.7.13

MOVAVI Video Suite 11 - recenze

Asi před 2 měsíci upoutala moji pozornost zajímavá ucelená sada nástrojů pro práci s videi a fotografiemi. Nainstaloval jsem plnou verzi tohoto produktu, testoval jsem jeho části a připravoval recenzi. Ještě dříve, než jsem se odhodlal k tomu, aby svoji All-in-One Slideshow review vystavil na stránky svého webového portálu, přišlo mi srpnové číslo časopisu CHIP s jeho DVD přílohou. CHIP.cz nabízí plnou verzi produktu svým čtenářům k volnému snažení, při čemž klíč k aktivaci mohou získat on-line cestou. Tento fakt potvrdil můj dojem, že jde o pozoruhodný produkt. Na CHIP-DVD je stručná, ale výstižná recenze programu, připravená Radkem Kubešem. Nemám rád nosit dříví do leta a tak svoji textovou část recenze omezím na citát jednoho
odstavce ze zmíněné recenze a hlavní důraz kladu na detailné náhled na prostředí a funkce MOVAVI VS11, sestávající ze 79 slajdů. 
Najdete ji na adrese:
www.akamonitor.cz/product-reviews/movavi-vs11/
. Program mne zaujal především moderním designem, přehlednou nabídkou bohaté sady funkcí. Program doporučuji jako 
alternaativu k mnohem nákladnější programům pro editaci videa, nebo pro tvorbu slide-show , sestavené z fotografií. A zde je zmín ěný citát z textu Radka Kubeše:
"U MOVAVI VS11 jde o Soubor nástrojů, obsažených v rámci jediné aplikace, který vám umožní zpracovat natočené video, nahrávat zvuk, převádět video do 3D, vypalovat data na optická média i vytvořit poutavou videoprezentaci fotek. V plné verzi programu Movavi Video Suite 11 SE je možné stříhat, upravovat i konvertovat video, převádět běžné formáty do 3D i pořizovat záznam z různých zdrojů. Vedle běžných nástrojů jsou k dispozici i zajímavé efekty, funkce na práci s obrazovou a zvukovou stopou a rovněž i nástroje na přímé publikování videí na YouTube či Facebooku. Funkce na práci se zvukovými soubory a hudbou nabízejí rovněž záznam z různých zdrojů a dále především konverzi formátů nebo vypalování hudebních CD. Vypalovat lze rovněž i data, a to na všechny typy optických disků, včetně dvouvrstvých Blu-ray médií. Nechybí ani užitečné funkce na práci s fotkami, především na vytváření poutavých prezentací ve formátu videa.". 

27.7.13

CHIP 8/13

www.chip.cz

Obnova poškozeného diskového oddílu

Profesionální zpracování fotografií - Hornil StylePix 1.12

Hledáme anonymně

Letní dárek od Seznamu - nové mapy

Aplikace na cesty - Průvodci

(Bonus aka) HDR fotografie

Na DVD: plná verze Movavi Video Suite 11

Příští číslo: 23.8. Nejrychlejší Wi-Fi - srovnávací test

Počítač pro každého 16/13

www.ppk.cz

StudioLine Photo Basic - editor obrázků

Jak na prezntaci - ( z kanc. balíku LibreOffice ) Impress

Jak zmenšit hudební soubor - MP3 Quality Modifier

WinHTTRAck Portable - přenosný správce stahování

Aktualizace firmwaru

(Bonus aka) Nouzový režim Windows 8

Na CD příloze: CDRWIN 9.0 - vypalování CD/DVD/Blu-ray

Příští číslo: 19. 8. - Správa a úpravy fotografií

20.7.13

Wondershare Video Converter Ultimate - recenze

Firma wondershare.com má rozsáhlé portólio programů z ( nejen ) oblasti konverze multimediálních souborů. Wondershare Video Converter Ultimate ( VCU) patří do hlavní nabídky. Po otevření programu se nabídne jednoduché prostředí. Nahoře je hlavní menu nabízjenící 3 základní volby: Convert, Burn a Download. V dolní, systémové části obrazovky je adresa Output folder ( s možností volby ) a nenápadná, ale důležitá nabídka "Merge all videos into one file". Je nabízena možnost spojit všechny soubory, které jsou aktuálně zavedeny, do jediného souboru. Vpravo je okno pro volbu formátu a dalších výstupních parametrů. Videa lze do prostředí VCU zavést několika způsoby: tahem s jiné aplikace, volbou z průzkumníku, určením složky se souborem DVD, zavedením ISO nebo IFO souboru. Po zavedení se zobrazí parametry zdrojového souboru ( velikost, formát, rozlišení a délka trvání ) a aktuální nastavení pro výstupní soubor se stejnými údaji.  Tlačítkem EDIT se otevře okno pro úpravu videa. Patří sem funkce TRIM, CROP, Effect, Watermarkt a Subtitle. Současně je k dispozici okno preview souboru.
V pravém okně pro nastavení formátu, se otevře nabídka: Favorite, Formát a Device. Při volbě formát, se nabízí: vido, audio, HD, web a 3D. Při volbě Device se nabízí přednastavené formáty pro 17 zařízení. Volbou settings se dostaneme do okna pro volbu kvality: HQ, standard a Small size. Zo zvláš%t pro videa a audia. Kliknutím na tlačítko Covert se spustí konverze. Postup konverze lze sledovat v grafické podobě. Na závěr operce se objeví malé okénku s hlášením a s odkazem na složku s výstupními soubory. Stisknutím tlačítka BURN se otevírá okno pro nastavení paramemetrů vypalování. DVD  Label, cíl pro umístění výstupu, kvalita a rozlišení 4:3/16:9. Škoda, že program nenabízí přímé převzetí výstupu konverze. Je třeba soubor zavést. Nabízé se sada šablon pro design a menu DVD. Učinímé volbu PAL neboNZSC a můžeme stisknout BURN. Opět můžeme graficky sledovat postup vypalování. Třetí volba Download, je trochu odlišná. Umožňuje převzít soubor z webu po zadání URL adresy, určení výstupní složky a potvrzení nebo změně výstupného formátu, je soubor stažen a uložen, nebo otevřen. Následně, po dokončení stažení a uložení souboru je nabídnuta možnost vypálení nebo konverze videa. Program pracuje spolehlivě, poměrně rychle. Má velmi příjemné prostředí, moderní design a solidní podporu. Prostředí a funkce programu vám přiblíží podrobná All-in-One Slideshow-review, která je vystavena na adrese: http://www.akamonitor.cz/product-reviews/WVCU

Worlds Largest Collection of Photo & Video Reviews16.7.13

Cyberlink Media Suite 11 Ultimate - recenze

Firma Cyberlink a její produkty nejsou v ČR žádnou neznámou. Ani tento webový portál se nevěnuje produktům Cyberlink poprve. V rozsáhlém seznamu recenzovaných programů z oblasti foto a video, najdete pojednání o dvou špičkových programech: PhotoDirector a PowerDirector. Společně s programem DVDDirector tvoří vlajkovou flotilu Cyberlinku. Firma postoupila k rok dále a nabízí celou sadu 15-ti programů, pokrývajících komplexně současné potřeby běžných i náročných uživatelů. Poté, co jsem si sadu, nabízenou pod názvem Cyberlink Media Suite 11 Ultimate, nainstalovat, rozhodl jsem se na svém portálu CMS11U prezentovat formou několika dílčích recenzí s ukázkami workflow při zpracování určitých úloh, nebo při využívání zábavně orientovaných produktů. První část je věnována přehledu celé sady, stručným charakteristikám vlastností jednotlivých členů sady. Ve všech dílech bude uplatněna ověřená kombinace stručného textového úvodu, následovaného All-in-One Slideshow-review. CMS11U není zatím lokalizována do češtiny, takže i v textu volím kombinaci češtiny a angličtiny. Následuje stručné představení CMS11U, sestavené z dostupných materiálů na webu. Slideshow, týkající  se této rvní části, najdete na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews/cms11u/.

CyberLink Media Suite 11 Ultimate is the all-in-one multimedia solution for PC and mobile, allowing users to play, create, burn and share all types of digital media content. Media Suite 11 Ultimate now includes 15 best CyberLink multimedia software applications for PC and mobile, including the best-in-class PowerDVD, PowerDirector, PhotoDirector, Power2Go and PowerProducer. Media Suite 11 Ultimate also includes 3 new Windows 8 mobile apps - PowerDVD Mobile, PowerDirector Mobile and PhotoDirector Mobile to further extend digital entertainment and creation from PC to Windows 8 Modern UI mobile devices!
New features in the new version of Media Suite 11
- Customize subtitle for HD video playback
- TrueTheater for Blu-ray
- Professional photo adjustment tool
- Remove unwanted object in photo
- People beautifier tool for portrait photo
- TrueVelocity 3 with multi-GPGPU acceleration
- Extra premium content for video editing
- Author disc with 3D-animated stylish menu in Full HD quality
Power2Go 8 DE is a more general purpose tool which can burn data discs, audio CDs and photo slideshows, as well as ripping CDs and creating or burning disc images. You can even mount a disc image as a virtual drive for easier access. This version is missing a few of the high-end Power2Go 8 Platinum features -- there’s no system recovery disc option, and no MP3 encoder -- but it is still a very capable disc burning application.
Another inclusion is WaveEditor 2 Standard, which helps you record, trim and mix audio files, then enhance them with special effects. It is basic -- there is only support for reading WAV, MP3, M4A, WMA and AAC files, for instance -- but if your needs are simple then it is good enough.
Media Suite is rounded off with some smaller applications could be useful to some customers.
All the tools included in CyberLink Media Suite are organized in a good understandable main menu. All you have to do is search for the particular task you want to do and then launch the corresponding application. The main menu also includes a special Favorites section where you can add shortcuts to your most frequently used apps.

15.7.13

SilkyPix Development Studio PRO 5 - recenze

SilkyPix Developer Studio je nástroj, který u nás znají převážně jenom uživatelé fotoaparátů firmy Panasonic. Ta dodává SE verzi s fotoaparátem. Jedná se o profesionální RAW editor, vybavený vším potřebným co si jen fotograf při editování RAW snímků může přát. SilkyPix DS PRO ve verzi 5  obsahuje celou řadu užitečných novinek. S pokrokem sice rostla i cena, ale bilance poměru ceny a kvality vychází u této verze ještě lépe než u předchozích verzí. Na webu lze nalézt několik komentářů i v českém jazyce. Většinou se jedná o popis jednotlivých funkcí. Já jsem se rozhodl přiblížit SilkyPix DS PRO 5 v praxi, což lépe dokumentuje jeho schopnosti. Moji recenzi ve formátu slideshow najdete na adrese:
www.akamonitor.cz/product-reviews/silkypixds5/

12.7.13

Digital Media Converter Pro - recenze

DMC Pro představuje zajímavý a užitečný konvertor více než 170-ti media formátů a podporuje více než 70 formátů mobilních a jiných zařízení. Využívá plně přednosti vícejádrových procesorů. Proghram analyzuje soubor, který je konvertován a sám zvolí nejvhodnější nastavení pro konverzi. Soubory ke konverzi jsou zaváděny po jednotlivých souborech, nebo celé složky, dokáže i stáhnout soubor z webu. DMC má vestavěné profily přímo pro nejznámější zařízení. Konvertuje audio CD se soubory ve formátech MP3, WMA, M4A a OGG. Během konverze vyhledává informace o umělci, albumu atd. Na pohled nepůsobí program nijak rozsáhle, přesto nabízí rozsáhlou kolekci služeb. Názorně se o tom můžete přesvědčit, pokud využijete podporu na webu, nebo si prohlédněte moji All-in-One Slideshow-review, sestavenou ze 73 slajdů. Najdete ji na adrese: http://www.akamonitor.cz/product-reviews/DMCPro/

8.7.13

Počítač pro každého 15(13

www.ppk.cz

Windows 8.1 - Ústupky kritikům

Televize po  internetu - Super Internet TV

Tlumočník do kapsy - pro mobily s Androidem - zdarma

Popis fotografií ve ZPS 15

Poradna speciál pro SSD disky

(Bonus aka) Nouzové použití live systému - Slax Linux

Na CD příloze: Advanced Uninstaller Pro 11 - plná verze

Příští číslo: 29.7. - Ozvučení počítače

7.7.13

Video Snapshot Wizard - recenze

Na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews/VSW/ jsem vystavil All-in-One Slideshow review, sestavenou z jednotlivých slajdů, pořízených při práci se zajímavým a užitečným programem. Na trhu jsou nabízeny videokamery, které umožňují v průběhu snímání, pořizovat i jednotlivé snímky, ale ne vždy se nám to úspěšně podaří. Mnohem praktičtější je věnovat se nerušeně filmování a pořízení snímků svěřit programům, které dokáží z filmu na počítači vyříznout snímky z nejpodařenějších částí klipů. Tuto funkci nabízí řada, většinou nákladných, programů, jejichž obsluha není vždy nejsnadnější. Proto jsem hledal program jednoúčelový, s přehledným prostředím a snadnou obsluhou. Jedním z těch mála, které se mi líbily, je program Video Snapshot Wizard (VSW), nabízený na adrese:www.video-snapshot.com. VSW po načtení nabízí několik variant, jak získat jednotilvé snímky: manuální aktivování výřez jednotlivých snímků, pořízení následujících 10 nebo 50-ti snímků a individuální nastavení vyřezávání. Vyřezané snímky se zobrazují jako malé náhledy v samostatném okně ( tumbnails ).Nejjednodušš variantou je pak export snímků, t.j. jejich uložení do cílového adresáře na disku. Vybrané snímky lze ve VSW editovat: resize (změni velikost), crop (výřezy ze snímku, vložení textového nebo obrazového vodoznaku. Nastavení úprav lze aplikovat na jeden vybraný snímek, nebo na celou sadu vybraných snímků, které posléze exportujeme na disk počítače. Zajímavou nabídkou je možnost  pořízení dynamického GIF souboru. K pořízení GIF souboru slouží vybrané náhledy, které jsou zobrazeny v okně během zpracování celého videa. Pořadí náhledů lze měnit, tak aby co nejlépe odpovídaly záměru tvůrce GIFu. Stejně jako při přímém exportu vybraných náhledů, lze zvolit individuální nastavení parametrů exportu i při tvorbě GIFu. Program může dobře posloužit mnoha účelům, od analýzy pohybu až po marketing produktů. VSW jsem otestovat v prostředí Windows 8.32, kde pracoval bezchybně.