25.4.12

AntiPhotoSpy - review

Jedná se o jednoduchý program, sloužící k výmazu META dat, vkládaných při pořízení, nebo změně obrázku. Program je užitečný při publikování obrázků na internetu, zejména v době, kdy stoupá riziko zneužití  citlivých dat. Nabídka funkcí je přehledná a obsluha programu je proto jednoduchá. AntiPhotoSpy nabízí vyhledání obrázků, obsahujících META data, výběr obrázků, které mají být ošetřeny, výmaz META dat a uložení ošetřených obrázků (přepsáním originálu nebo volbu vybraného adresáře). MENU obsahuje nabídky, umožňující práci s vybraným souborem nebo s množinou souborů, jejíž výběr je podporován filtrováním podle typu ( jpg, png, tiff, gif,jpeg ) a přímým výběrem. Program umožňuje zobrazení počtu souborů s META daty ve zvoleném adresáři nebo v daném formátu, zobrazení seznamu vybraných souborů, zobrazení seznamu souborů a zobrazení náhledu vybraného obrázku s uvedením META dat. Program provádí výmaz všech META dat, bez možnosti jejich výběru. Originál programu nabízí německou a anglickou jazykovou verzi. Součástí prostředí programu je i cesta k doplnění jazykových verzí o další jazyk. Hlavní předností programu jsou jeho jednoduchá obsluha, přehlednost procesu čištění souborů a rychlost práce. Během několika dnů bude vystavena slideshow-review obsahující prostředí, funkce a podporu programu. Odkaz na slideshow najdete na adrese:http://www.akamonitor.cz/product-reviews.htm . Do té doby využijte informace publikované na webu tvůrce programu  na adrese: http://www.abelssoft.net/.