22.2.12

CrazyTalk Case Study - 6x case study

Program CrazyTalk je pozoruhodný detailní propracovaností velkého množství funkcí, podporujících - zejména ve verzi Animator - modelování situací a scén z různých  oblastí života. Na stránkách firmy Reallusion zájemce najde celou řadu dobře připravených výukových materiálů. Jednotlivé funkce jsou popsány velmi srozumitelně. Přesto je velmi užitečnou cestou k ovládnutí efektivní práce s programem
prostudování případových studií ( case study ), obsahující užití funkcí  v kontextu s určitým cílem prezentace nebo modelování. Zvládnutí celého systému CrazyTalk je nejlepší cestou k tvorbě užitečných a efektivních aplikací programu. V této zprávě chci proto zvláště upozornit na nabídku 6-ti případových studií demonstrujících využití CrazyTalk. Najdete je na adrese: http://education.reallusion.com/edu_casestudy_ct.aspx