1.1.12

Oloneo PhotoEngline 1 - All in One Slideshow-review - akamonitor.cz

Oloneo PhotoEngline 1 představuje špičku v oblasti softwaru, který dokáže současně řešit úlohy z oblastí HDR imaging,  RAW processing and dynamic relighting - v reálném čase.
Na adresehttp://www.akamonitor.cz/product-reviews/OPhEng1/  jsem vystavil podrobnou ( 100 slajdů ) All in One Slideshow-review, prezentující prostředí, funkce a podporu uvedeného produktu.
Anotace výrobce: Based on a 32-bit floating-point per channel (96-bit / pixel),  ultra-wide gamut, full resolution and non-destructive  image-editing engine, Oloneo PhotoEngine's color model  handles a range of colors that largely surpasses what printers or screens are capable of displaying today.