18.12.11

Tiffen Dfx 3 - review

Navazuji na předchozí zprávu, v které jsem slíbil vystavit recenzi pozoruhodného produktu firmy TIFFEN, který je nabízen pod názvem Dfx v.3. Nebudu opakovat co již bylo řečeno, zdůrazním zejména to, co je nejsilnější stránkou tohoto produktu - a to ve verzi standalone i ve verzi plug-inu - kterou je nesmírně bohatá nabídka přednastavených variant uprav fotografie.  Z toho důvodu jsem do své slideshow, kterou najdete na níže uvedené adrese, zařadil nejen ukázku prostředí a funkcí, ale též velký počet ukázek užití t. zv. presets ( přednastevených varient úpravy fotky). Addresa slideshow je: www.akamonitor.cz/product-reviews/Dfx3/