8.9.11

SERIF - PhotoPlus Starter Edition ( free )

Na adrese: http://www.akamonitor.cz/product-reviews/photoplus/
jsem vystavil slideshow-review softwarového produktu pro fotografy, který je z řady důvodů velmi zajímavý. PhotoPlus Starter edition je poskytován zdarma. Přesto, že je zdarma, je vybaven velkým bohatstvím funkcí. Jejich výčet by zahral příliš mnoho místa, proto jsem zvolil formu slideshow, která prochází krok za krokme všemi nejdůležitějšími větvemi hlavního menu programu.