14.5.09

TWITTER VIDEO AKA

Na webu existuje celá řada stránek s multimediálním obsahem věnovaným mikroblogovací službě TWITTER a dalším sociálním sítím. Vzhledem k specifičnosti formátu byl zřízen samostatný odborný weblog věnovaný odkazům na tento formát zdrojů.
Adresa weblogu je
www.akamonitor.cz/twiteo.htm

11.5.09

Vizuální komunikace - Teorie barev

Vizuální komunikace - Teorie barev

Poruchy ve vnímání barev a poruchy barvocitu
BARVA V GRAFICKÉM DESIGNU
Návštěvníci mého vzdělávacího a zpravodajského portálu vědí,
že mi rukama prochází několik desíte k časopisů a mnoho knih
českých vydavatelství. Monitoring obsahu časopisů a recenze
knižních titulů vyžadují pečlivé prostudování obsahu. Tuto práci
mi velmi znesnadňuje skutečnost, že v řadě případů nejsou
respektovány zásady pro optimální volbu barev z hlediska
čitelnosti obsahu. 
Snížená schopnost kontrastního vidění
v takových podmínkách vede k nadměrné únavě očí.
 Proto 
jsem se rozhodl sestavit rešerši webových stránek zaměřených
na toto téma. Vše se, zjednodušeně řečeno, točí především
kolem barevného kruhu. Nejsem v této oblasti odborníkem, proto
je výběr zdrojů více méně závislý na nabídce vyhledávacího 
systému Google, kde jsem použil jako klíč fráze: „kontrastní vidění“,
a „kruh barev“. Tato rešerše mi usnadní odkazy při formulaci
připomínek redakcím, které zásady optimální volby barev
v grafickém designu textových stráněk nedodržují.
Rešerše je uvedena na TÉTO adrese.

9.5.09

Adresa weblogu věnovaného Twitteru

Dodatek k minulé zprávě:
adresa nového weblogu věnovaného mikroblogovací službě Twitter je:

TWITTER.com - Nový weblog věnovaný mikroblogovací službě Twitter

Nástup služby RSS jsem zachytil v zárodku, stejně jako publikování
pomocí blogů. Trochu se stydím za to, že jsem nástup mikroblogování
zachytil se zpožděním. Krátký článek o Twitteru jsem před 2 léty
odložil. Weblog věnovaný sociálním sítím jsem vystavil před půl rokem
( www.akamonitor.cz/socsite.htm )
Hlavní přednosti služby Twitter, spočívající ve snadném provazování
obsahu zpráv na jednotlivých účtech a s tím spojeného potenciálu
služby pro oblast businessu, jsem si povšiml se zpožděním téměř
dvou let. Snažím se to dohnat v době, kdy je Twitter již nejrychlejí se
rozvíjející službou na webu a kdy prokázal své efektivní uplatnění
v celé řadě oblastí společnosti. Obamu sleduje na Twitteru milion lidí.
Obsah nového weblogu bude navazovat na mé účty na Twitteru:
http://twitter.com/akamonitor - novinky na portálu AKA MONITOR
a
http://twitter.com/akatwittcz - odkazy na zprávy v češtině
http://twitter.com/akatwittde - odkazy na zprávy v němčině
http://twitter.com/akatwitten - odkazy na zprávy v angličtině
Budu se snažit dohnat co se dá a nahradit zpoždění kvalitou
a aktuálností vybraných odkazů.
Arnošt Katolický
------------------------
http://weblogy.akamonitor.cz