26.10.08

Zoner Photo Studio 11 - Novinky a vylepšení

Patřím k těm uživatelům ZPS, kteří se zájmem a s očekáváním vyhlížejí k připravovaným inovacím v nových verzích. Tak tomu bylo i v případě verze 11. Prohlédl jsem řadu publikovaných ohlasů na novou verzi a za svoji osobu se přidávám spíš k těm, kdo hodnotí novou verzi jako pro uživatele významný krok vpřed. Šíře požadavků uživatelů odpovídá pestré paletě fotografů, kteří se liší vybavením, preferovaným žánrem, mírou skutečné potřeby úprav snímků v prostředí editoru, zvyklostmi při práci s nástrojem atd. Není tedy divu, že někteří by uvítali větší akcent na jednu a někteří na druhou sadu funkcí. Nicméně, ponechám-li stranou tradiční štěky věčných kritiků, kteří na ničem nenechají niť suchou, myslím, že ohlas na novou verzi je převážně kladný.

Na základě svých zkušeností s novou verzí konstatuji, že mi nová verze usnadnila práci a přinesla řadu nových prakticky využitelných možností.  Změny, odlišující novou verzi ( 11 ) od předchozích verzí pokrývají podstatnou část vlastností produktu. Týkají se  uživatelského rozhraní, grafických nástrojů, algoritmů, archivace snímků, práce se zeměpisnými souřadnicemi GPS, podpory grafických formátů a importu, šablony pro web galerie i kalendářů. Významnou inovací je zavedení nového okna Prohlížeče se základními nástroji pro rychlé prohlížení obrázků, namísto dřívější nutnosti otevírání celého okna Editoru se všemi dostupnými nástroji. K celkovému dojmu a především k lepší orientaci přispívají nové graficky sladěné ikony s volitelnou velikostí. Rovněž nástrojové panely, v nichž jsou ikony umístěny, mají nově větší míru konfigurovatelnosti obsahu uživatelem. Vylepšena byla také kontextová nápověda, která lépe pomůže odpovědět na způsob použití konkrétního nástroje. V této souvislosti zdůrazním zejména následující změny:
- Okno Prohlížeče pro rychlé prohlížení obrázků, namísto otevírání celého okna Editoru
- Okno Akce – galerie nástrojů sdružená s oknem Návody
- Uživatelské panely nástrojů v Průzkumníku a Editoru
- Nové logičtější rozdělení položek nabídek v Editoru
- Jednotná správa přednastavení (presetů) všech filtrů
- Automatické rolování obrazu u nástrojů v editoru (autoscrolling)
- Signalizace přepalů v obrázku ikonou v histogramu
- Nová kontextová nápověda k produktu

Verze 11 přichází se zásadní změnou v podobě zavedení dočasné vrstvy pro úpravy, která otevírá cestu k používání pokročilých grafických postupů. Nové metody editace výběru myší, magnetické laso či eliptický výběr, významně rozšiřují možnosti profesionálních úprav obrazu a aplikace grafických efektů. Pro uživatele z druhého konce spektra uživatelských zkušeností je určen nový nástroj pro automatické vylepšení fotografie, který nesprávně exponované obrázky vylepší a dobré ponechá beze změn, nebo nástroj pro jednoduché odstranění červených očí „jedním kliknutím“.

Nová verze výrazně přispívá k urychlení grafických operací.Značné zvýšení výkonu pocítí uživatelé např. při tvorbě DVD promítání, kde může být zkrácena průměrná doba renderování na 1/4 původního času. Urychleno je  veškeré zobrazování v editoru, optimalizovány byly i časově náročné algoritmy.

Novinkou verze 11 jsou barevné značky k fotografiím, které lze použít například k identifikaci druhu fotografie, a uživatelem definovatelné popisy různých datových typů metadat. K nim přibyla možnost rozšířeného vyhledávání podle libovolných textových polí. Uživatelé ocení automatické roztřídění obrázků podle zadaných parametrů z informací u obrázku a to z libovolně neuspořádané struktury do předvolené struktury.

Inovace v oblasti práce se zeměpisnými souřadnicemi se v nové verzi týkají oboustranné podpory komunikace s celosvětově oblíbeným mapovým serverem GoogleMaps a s ním související aplikací GoogleEarth. Vylepšeny byly také některé funkce týkající se GPS údajů.

Nově je implementována podpora RAW souborů pomocí kodeků WIC. Aktualizovány byly také knihovny týkající se získávání dat z RAW/DNG souborů. Uživatelé pracující se skenovanými dokumenty uvítají možnost rozdělení a opětovného spojování vícestránkových souborů formátu TIFF. Tvůrci dokumentace k programům ocení pokročilé snímání obrazovky s výběrem jednotlivých prvků uživatelského rozhraní (pouze tlačítka, jednotlivá okna, nástrojové panely, pozadí u oken ve stylu Aero Windows Vista atd.).

V základní distribuci nové verze přibylo několik nových atraktivních a neokoukaných HTML šablon, připravených profesionálními grafiky a programátory, z nichž jedna je založená na technologii Flash a jedna je speciální šablona propojená s aplikací GoogleEarth. Nové styly týdenních a jednořádkových měsíčních kalendářů vyhoví často žádaným požadavkům uživatelů, stejně jako některé novinky v nastavení.

Současná verze ZPS představuje rozsáhlý systém, v kterém není snadné zajistit plnou harmonii všech funkcí a tak i v ZPS 11 se najde určitě co zlepšovat. Nepochybuji o tom, že i nadále bude ZPS dynamicky se rozvíjejícím systémem, který bude plně reflektovat jak nové možnosti techniky, tak nové potřeby uživatelů.