14.1.06

Hromadná změna názvu ve ZPS8

Také se Vám již stalo, že jste se pěkně zamotali v dialogovém okně pro hromadné přejmenování a očíslování fotografií, které jste právě stáhli ze svého fotoaparátu? Pakliže ano, pak věnujte pozornost krátkému návodu obsaženému v prvním čísle časopisu Computer 1/06 na streaně 31. C, N a E ve složených závorkách dokáží při špatném nastavení dělat divy. A ponechat názvy přiřazené aparátem asi nechce nikdo.