6.6.05

Jak rozostřit pozadí snímku

Kompaktní digitální fotoaparáty se z velké části vyznačují velkou hloubkou ostrosti. Výsledné snímky jsou pak ostré po celé své ploše. To nemusí být vždy výhodou. Ústřední objekt v popředí často zaniká v příliš výrazném pozadí. O tom, že existuje pomoc v podobě grafického editoru GIMP, informuje 11 číslo časopisu COMPUTER. Tento časopis věnuje problematice digitální fotografie trvale velkou pozornost,jak v textové části, tak na přiložených DVD, které najdete u každého vydání. Potřebujete-li si osobně ověřit účinnost GIMPu při rozostřování pozadí věnujte pozornost podrobnému návodu na straně 47 čísla 11/05.