5.5.05

ZPS7 - snímání obrazovky

Kvalita softwarového nástroje se nepozná pouze podle toho zda a jak podporuje ty nejnáročnější činnosti uživatele, ale rovněž na základě nabídky podpory těch nejčastějších a často velmi jednoduchých operací. K takovým patří například snímání obrazovky do souboru s následnou upravou. Každý zná cestu přes printscreen do clipboardu ( schránky ) a dále do "malování", nebo jiného jednoduchého grafického editoru. Ten může, ale nemusí přímo podporovat požadované úpravy, atd. Máte-li nainstalováno Zoner Photo studio 7, disponujete nástrojem, který Vám cestu usnadní a zkvalitní. Jak? Například takto:
- otevřete originál na obrazovce
- aktivujte ZPS7
- vyberte v menu "získat" položku "snímání obrazovky"
- rozhodněte, zda chcete vložit obrázek do editoru ZPS7 nebo ho chcete uložit na disk
- pokud zvolíte uložení na disk můžete si zvolit formát souboru, cestu na disku nebo zda si přejete, aby v obrázku byla zaznamenána poloha kurzoru. Nabízí se Vám možnost automatického pojmenování souboru.
- pokud zvolíte variantu "otevřít obrázek v editoru", což je volba zajímavější, skryje se prostředí ZPS a Vy máte možnost volby mezi:
- printscreen - vloží do okna editoru celou obrazovku
- ALT printscreen - vloží obsah aktivního okna
- o tom, že pracujete v režimu snímání obrazovky Vás uvědomí ikona ve stavovém řádku.
- výhodou je, že jsou Vám v tomto okamžiku k dispozici všechny nástroje obrazového editoru.
S výhodou lze tuto nabídku ZPS7 využít na příklad při pořizování zmenšenin webových stránek nebo jejich částí. Nezapomeňte, že se Vám může hodit funkce "zaostřit nebo...".